મકરન્દ દવે નું નિધન શબ્દો સ્તબ્ધ

(Makrand Dave – Zindagi ni aa majal ma. Poems in Gujarati. Literature and art site)

Tags :

2 thoughts on “મકરન્દ દવે નું નિધન શબ્દો સ્તબ્ધ”

 1. Char din Aykha nu sadu sarveiyu

  Jindgini chalniman aje to ghaun rahi gaya chhe
  ane kankra hata te khari gaya chhe

 2. Amari zindgithi e ramat kevi rami betha
  ame pan e ramatna ketla ghavo khami betha

  are! a lok pan aje na jane thai gaya keva
  na lage koine ke tyan kharekhar admi betha

  ********

  ame vatavan same thaya to a dasha thai chhe
  jivanna harkadam par bas amone to saja thai chhe

  ghani unchi divalo a jamanae chanavi chhe
  kari jo todvani vaat, to duniya khafa thai chhe

Comments are closed.

અન્ય રચનાઓ...
મકરન્દ દવે – વિધાતાએ દીકરી ઘડીને
મકરન્દ દવે – મારું એકાંત ફરી આપો
મકરન્દ દવે – નથી જ દૂર
મકરન્દ દવે – સૌંદર્યનું ગાણું મુખે મારે હજો
મકરન્દ દવે – હવે કેટલો વખત
મકરન્દ દવે – હારને હાર માની નથી
મકરન્દ દવે – કોઈ શબદ આવે આ રમતો
મકરન્દ દવે – અદકાં અજવાળાં એની આંખમાં રે લોલ
મકરન્દ દવે – નથી કોઈ
સમાચાર – ગુજરાતી સારસ્વત પરિચય
મકરન્દ દવે – ધૂળિયે મારગ
મકરન્દ દવે – લા-પરવા !
મકરન્દ દવે – હવેલીની પાછળ નમ્યો ચાંદ કેરો
મકરન્દ દવે – ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ