રાજેન્દ્ર શુક્લ – ગઝલ

(ખાસ પંચમ શુકલને આભારી છીએ આ ગઝલ મોકલવા બદલ)

એવોય કોક સૂરજ કે ઊગવા ન ઈચ્છે,
ના આથમે કદી બહુ ઝળહળ થવા ન ઈચ્છે.

ઊંબર આ એક તડકો આવીને થિર થયો, લ્યો
કાયા જરાય એની લંબાવવા ન ઈચ્છે.

ઝીલી શકો કશું તો સદભાગ્ય એ અચિંત્યું,
વ્હેતો પવન કશુંયે આલાપવા ન ઈચ્છે.

ત્યાંનું ય તે નિમંત્રણ, ત્યાં યે અકળ પ્રતીક્ષા,
ભરપૂરતા અહીંની કયાંયે જવા ન ઈચ્છે.

અભરે ભરાય એવી એકેક ક્ષણ મળી છે,
કોઇ વિશેષ એને છલકાવવા ન ઈચ્છે.

         – રાજેન્દ્ર શુકલ (Rajendra Shukla Ghazal. Ghazal news in Gujarati. Literature and art site)

Tags :

One thought on “રાજેન્દ્ર શુક્લ – ગઝલ”

 1. રાજેન્દ્ર શુક્લ
  સામાય ધસી જઇયે, આધાંય ખસી જઇયે,
  એકાદ મળે ક્ષણ તો ક્ષણમાંય વસી જઇયે.
  આમેય વિતાવવાની છે રાત સરોવરમાં,
  તો ચાલ કમલદલમાં આ રાત શ્વસી જઇયે.
  એકેક કસોટીમાં છે પાર ઉતરવાનું,
  હર શ્વાસ કસોટી છે, એનેય કસી જઇયે.
  આ ફીણ તરંગોનાં છે શીખ સમંદરની,
  રેતાળ કિનારા પર હેતાળ હસી જઇયે.
  ઉત્કંઠ હવામાં છે સંગાથ સુગંઘોનો,
  હોવુંય હવે ઉત્સવ, આકંઠ શ્વસી જઇયે.
  – રાજેન્દ્ર શુકલ

Comments are closed.

અન્ય રચનાઓ...
રાજેન્દ્ર શુક્લ – સામા ગામનું સાવ છેવાડું ખોરડું
રાજેન્દ્ર શુકલ – સામાય ધસી જઇયે
રાજેન્દ્ર શુક્લ – ભરથરી-૩
રાજેન્દ્ર શુક્લ – ભરથરી-૨
રાજેન્દ્ર શુક્લ – ભરથરી-૧
રાજેન્દ્ર શુક્લ – મેં દીઠા છે !
રાજેન્દ્ર શુક્લ – બદલું છુ
રાજેન્દ્ર શુકલ – અવાજ જુદો
રાજેન્દ્ર શુક્લ – પગલાં કુંકુમઝરતાં
રાજેન્દ્ર શુક્લ – તું કોણ છે?
રાજેન્દ્ર શુક્લ – ગઝલ-સંહિતા
રાજેન્દ્ર શુક્લ – ઈચ્છાની આપમેળ