જલન માતરી – પ્રથમથી જ રિવાજ છે.

સુખ જેવું જગમાં કંઇ નથી જો છે તો આ જ છે,
સુખએ અમારા દુ:ખનો ગુલાબી મિજાજ છે.

હું જો અનુકરણ ન કરું તો કરું યે શું ?
અહીંયા મરી જવાનો પ્રથમથી જ રિવાજ છે.

અસ્તિત્વ તારું આસ્થાનું નામ છે ખુદા,
એ વહેમ છે તો વહેમનો તો ક્યાં ઇલાજ છે?

દુનિયાના લોક હાથ પગ ના મૂકવા દિયે,
ને તું કહે સમસ્ત જગત મારે કાજ છે.

ઊઠ-બેસ વિણ, અજાન વિણ, પળમાં પતી જશે,
મસ્જિદમાં આખ આ ‘જલન’ની ન અમાઝ છે.

          – જલન માતરી (Jalan Matri. Khuda pun Hashae. Kavita in Gujarati. Literature and art site)

Tags :

One thought on “જલન માતરી – પ્રથમથી જ રિવાજ છે.”

Comments are closed.

અન્ય રચનાઓ...
જલન માતરી – મૃત્યુ મારું પોતાનું હતું
જલન માતરી – ખુદા પણ હશે