નયના જાની – અનહદ અપાર વરસે

આ ધોધમાર વરસે, ચોમેર ધાર વરસે,
હું કેટલુંક ઝીલું, અનહદ અપાર વરસે !

ના શ્રાવણી અષાઢી વરસાદના દિવસમાં,
એ તો અકળ અમસ્તું બસ વારવાર વરસે !

ભીંજાઉં, ન્હાઉં, ડૂભું, આઘે તણાઉં એવું,
આ નેહના ગગનનો સઘળો ય સાર વરસે !

હા જો કહું તો વરસે, ના પણ કહું તો વરસે,
કૈં ના કહું તો આવી આવી ધરાર વરસે .

છલકી જવાય એવું કે છોળ થઇ જવાતું,
ઘેઘૂર ને ઘુઘવતો એવો ખુમાર વરસે.

          – નયના જાની (Nayana Jani. Anhad Apaar Varse. Kavita in Gujarati. Literature and art site)

Tags :

3 thoughts on “નયના જાની – અનહદ અપાર વરસે”

  1. મારી ભૂલ ન થતી હોય તો નયનાબેન શ્રી રાજેન્દ્ર શુકલના પત્ની છે.

  2. બસ અનહદ અપાર વરસે…છતાય..કેમ મારુ અન્તર તરસે…!ખુબજ સરસ…ચેતના.કે.ભગત…

Comments are closed.

અન્ય રચનાઓ...