ભગવતીકુમાર શર્મા – ચઢી છે

ભગવતીકુમાર શર્મા /BhagvatiKumar Sharma(ખાસ ડૉ. વૈશાલી વિવેક ટેલરના આભારી છીએ આ કવિતા મોકલવા બદલ)

ઉદાસી આ સૂરજની આંખે ચઢી છે,
તમારા વિના સાંજ ડૂસકે ચઢી છે.

મને ઉંબરે એકલો છોડી દઈને,
હવે ખુદ પ્રતિક્ષા ઝરૂખે ચઢી છે.

તમે નામ મારું લખ્યું’તું કદી જ્યાં,
મધુમાલતી એ જ ભીંતે ચઢી છે.

જરા ગણગણી લૌં તમારી સભામાં,
ભુલાયેલ પંક્તિઓ હોઠે ચઢી છે.

         – ભગવતીકુમાર શર્મા(BhagvatiKumar Sharma. Poems in Gujarati. Literature and art site)

Tags :
અન્ય રચનાઓ...
ભગવતીકુમાર શર્મા – અમે અાંધી વચ્ચે
ભગવતીકુમાર શર્મા – નહીં કરું
ભગવતીકુમાર શર્મા – ગમે ત્યારે હું ચાલ્યો જઈશ
ભગવતીકુમાર શર્મા – પવન
ભગવતીકુમાર શર્મા – ઉતારો !
ભગવતીકુમાર શર્મા – ગવાઈ જઈશ
ભગવતીકુમાર શર્મા – કિસ્સો
ભગવતીકુમાર શર્મા – આમ
ભગવતીકુમાર શર્મા – બે મંજીરાં