મનોજ ખંડેરિયા – મારો અભાવ

મનોજ ખંડેરિય / Manoj Khanderiya(ખાસ મોહ્મ્મદ અલી ભૈડુ”વફા”ના આભારી છીએ આ કવિતા મોકલવા બદલ)

લાલાશ આખા ઘરની હવામા ભરી જઈશ.
ગુલમ્હોર મારી લાગણીનો પાથરી જઈશ

ઊડતાં ફૂલોની કલ્પનાને સાચી પાડવા,
આપી મહેક પતંગિયાને હું ખરી જઈશ

આખુંય વન મહેક્તું રહેશે પછી સદા,
વૃક્ષોના થડમાં નામ લીલું કોતરી જઈશ

હુંતો પીંછુ કાળના પંખીની પાંખનુ,
સ્પર્શુઁ છું આજે આભને કાલે ખરી જઈશ.

મારો અભાવ મોરની માફક ટહુકશે,
ઘેરાશે વાદળો ને હું સાંભરી જઈશ

         – મનોજ ખંડેરિયા (અચાનક-49)(Manoj Khanderiya – Maro Abhav. Kavita in Gujarati. Literature and art site)

Tags :

2 thoughts on “મનોજ ખંડેરિયા – મારો અભાવ”

  1. Thankyou sv for mentioning my name.
    When are you going to post my gazal “Teepan” and Varsha”
    wafa

  2. manojbhai, you are not only the proud of JUNAGADH but you are the proud of GUJARATI SAHITYA, we miss you sir

Comments are closed.

અન્ય રચનાઓ...
મનોજ ખંડેરિયા – અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું
મનોજ ખંડેરિયા – અમને દોડાવ્યા
મનોજ ખંડેરિયા – ચોમાસું
મનોજ ખંડેરિયા – વરસોનાં વરસ લાગે
મનોજ ખંડેરિયા – પંખી
મનોજ ખંડેરિયા – પીછું
સમાચાર – ગુજરાતી સારસ્વત પરિચય
મનોજ ખંડેરિયા – મુઠઠીમાં
મનોજ ખંડેરિયા – કોઈ સમયના વચગાળામા
મનોજ ખંડેરિયા – બેસું તો વરસોનાં વરસ લાગે.
મનોજ ખંડેરિયા – હું વસું વનરાઈમાં
મનોજ ખંડેરિયા – રસમ અહીંની જુદી