મનોજ ખંડેરિયા – મારો અભાવ

મનોજ ખંડેરિય / Manoj Khanderiya(ખાસ મોહ્મ્મદ અલી ભૈડુ”વફા”ના આભારી છીએ આ કવિતા મોકલવા બદલ)

લાલાશ આખા ઘરની હવામા ભરી જઈશ.
ગુલમ્હોર મારી લાગણીનો પાથરી જઈશ

ઊડતાં ફૂલોની કલ્પનાને સાચી પાડવા,
આપી મહેક પતંગિયાને હું ખરી જઈશ

આખુંય વન મહેક્તું રહેશે પછી સદા,
વૃક્ષોના થડમાં નામ લીલું કોતરી જઈશ

હુંતો પીંછુ કાળના પંખીની પાંખનુ,
સ્પર્શુઁ છું આજે આભને કાલે ખરી જઈશ.

મારો અભાવ મોરની માફક ટહુકશે,
ઘેરાશે વાદળો ને હું સાંભરી જઈશ

         – મનોજ ખંડેરિયા (અચાનક-49)(Manoj Khanderiya – Maro Abhav. Kavita in Gujarati. Literature and art site)

Tags:

2 Responses to “મનોજ ખંડેરિયા – મારો અભાવ”

  1. Mohammedali Bhaidu "wafa" says:

    Thankyou sv for mentioning my name.
    When are you going to post my gazal “Teepan” and Varsha”
    wafa

  2. madhav dattani says:

    manojbhai, you are not only the proud of JUNAGADH but you are the proud of GUJARATI SAHITYA, we miss you sir