અમૃત ઘાયલ – રડી લઉં છું

અમૃત ઘાયલ / Amrut Ghayal
અવનવા પ્રસંગો છે, મુજ રીતે લડી લઉં છું
કો’ સમે હસી દઉં છું, કો સમે રડી લઉં છું

વિશ્વથી અનોખી છે, રીત મુજ વિલાપોની
હાસ્યને બહાને પણ ખૂબ હું રડી લઉં છું

લાખ વાતે મનગમતું આ નથી ઘડાતું મન
જિંદગી તો જેવી હું ચાહું છું ઘડી લઉં છું

સ્વર્ગ હો કે હો પૃથ્વી દૂર ક્યાં જવાનીથી
એક ફાળમાં બંને દુનિયા આથડી લઉં છું

હુંય એ વિચારું છું, આ કઈ બિમારી છે,
હેતુ વિણ હસી દઉં છું, અર્થ વિણ રડી લઉં છું

કર્મ કો’ છે ક્યાં ‘ઘાયલ’ કીર્તિ લોભથી ખાલી
પુણ્યના સહારે પણ પાપમાં પડી લઉં છું

         -અમૃત ‘ઘાયલ’ (Amrut Ghayal – Radi lav chhu. Ghazal in Gujarati. Literature and art site)

Tags :

One thought on “અમૃત ઘાયલ – રડી લઉં છું”

Comments are closed.

અન્ય રચનાઓ...
અમૃત ઘાયલ – અમે ધારી નહોતી
અમૃત ઘાયલ – હું ય પાયો છું
સમાચાર – ગુજરાતી સારસ્વત પરિચય
અમૃત ઘાયલ – વગર
અમૃત ઘાયલ – આરપાર જીવ્યો છું
અમૃત ઘાયલ – મને ગમે છે