જગદીશ જોષી – ખટકો

એવી વેદનાનો ખટકો લઇ જીવું
કે જીવવા જેવી નથી આ મારી જિન્દગી.

ખીલેલા ફૂલની પાછળથી જોઇ શકો
સુક્કો આ ડાળખીનો દેહ ?
પાલખી આ આજ ભલે ઊંચકાતી :
ક્યાંક મારી ભડભડતી દેખું છું ચેહ !….
હું તો આંસુથી આયખાને સીવું
કે જીવવા જેવી નથી આ મારી જિન્દગી.

ઝળહળતી રોશનીની ભીતર ઝૂરે છે
મારૂં અંધારૂં એકલું અનાથ:
મારાં અંધારાંમાં દીવા પ્રગટાવે
એવો ઝંખું છું એનો સંગાથ
મારે પોપચાંમાં પ્હાડ લઇ સૂવું
કે જીવવા જેવી નથી આ મારી જિન્દગી.

       – જગદીશ જોષી

અન્ય રચનાઓ

 • જગદીશ જોષી – અમે
 • જગદીશ જોષી – અરે કોઈ તો
 • જગદીશ જોષી – ઊઠી જતાં ના આવડયું.
 • જગદીશ જોષી – ડંખ
 • જગદીશ જોષી – મળશે ત્યારે
 • જગદીશ જોષી – વાતોની કુંજગલી
 • જગદીશ જોષી – હવે
 • (Jagdish Joshi – Khatko. Kavita / Poems in Gujarati. Literature and art site)

  Tags :

  2 thoughts on “જગદીશ જોષી – ખટકો”

  1. વધુ પડતા લાગણીશીલ સ્વભાવમાંથી હતાશામાં સરી પડી લખાયલું ાતિ કરુણ કાવ્ય …આ હતાશાયે તેમનું જીવન ટૂંકાવ્યું…

   આવો જ ખટકો આ રીતે પણ લેવાય છે!!

   આ તો અણદીઠાનો અંગે ખટકો જાલિમ જાગ્યો રે,
   કેવડિયાનો કાંટો અમને વનવગડામાં વાગ્યો રે.

  2. nirasha no sathvaro kavita je thodi rahat ape , baki koi elaj nahoto emana jeevan shreni badalvano.a highly intelligent man acadamically but what went wrong ,god alone knows

  Comments are closed.

  અન્ય રચનાઓ...
  જગદીશ જોષી – કોઈના અણસારે તમે દૂર જઈ બેઠા
  જગદીશ જોષી – મને આપો ઉછીનું સુખ થોડું
  જગદીશ જોષી – મને એકલા મળો
  જગદીશ જોષી – ડંખ
  સમાચાર – ગુજરાતી સારસ્વત પરિચય
  જગદીશ જોષી – મળશે ત્યારે
  જગદીશ જોષી – ઊઠી જતાં ના આવડયું.
  જગદીશ જોષી – અરે કોઈ તો
  જગદીશ જોષી – હવે
  જગદીશ જોષી – વાતોની કુંજગલી
  જગદીશ જોષી – અમે
  જગદીશ જોષી