ભગવતીકુમાર શર્મા – ગમે ત્યારે હું ચાલ્યો જઈશ

ભગવતીકુમાર શર્મા /BhagvatiKumar Sharmaઉઘાડાં દ્વાર છોડીને ગમે ત્યારે હું ચાલ્યો જઈશ;
જગતથી મુખ મરોડીને ગમે ત્યારે હું ચાલ્યો જઈશ.

કિનારો હોય કે મઝધાર મારે શો ફરક પડશે ?
ડુબાડી જાતે હોડીને ગમે ત્યારે હું ચાલ્યો જઈશ.

હું માયામાં ઘણો જકડાયેલો છું, પણ વખત આવ્યે,
બધા તંતુઓ છોડીને ગમે ત્યારે હું ચાલ્યો જઈશ.

         – ભગવતીકુમાર શર્મા

અન્ય રચનાઓ

 • ભગવતીકુમાર શર્મા – આમ
 • ભગવતીકુમાર શર્મા – ઉતારો !
 • ભગવતીકુમાર શર્મા – કિસ્સો
 • ભગવતીકુમાર શર્મા – ગવાઈ જઈશ
 • ભગવતીકુમાર શર્મા – ચઢી છે
 • ભગવતીકુમાર શર્મા – પવન
 • ભગવતીકુમાર શર્મા – બે મંજીરાં
 • (BhagvatiKumar Sharma. Gamae tyare hu chaliyo jaish. Ghazal in Gujarati. Literature and art site)

  Tags :

  2 thoughts on “ભગવતીકુમાર શર્મા – ગમે ત્યારે હું ચાલ્યો જઈશ”

  1. ખૂબ સુંદર
   હું માયામાં ઘણો જકડાયેલો છું, પણ વખત આવ્યે,
   બધા તંતુઓ છોડીને ગમે ત્યારે હું ચાલ્યો જઈશ.
   આધ્યાત્મિક પંથના ઉચ્ચ સોપાન સર કરનાર જ લખી શકે
   હબીબસાહેબ યાદ આવ્યાં-
   નહીઁ તો આ જગત ‘સર્જન_પરિષદ નુઁ વિસર્જન કર !
   ઊઠી ચાલ્યો જઈશ નહિતર હુઁ તારી અંજુમનમાઁથી!
   અને ચંદ્રકાંત બક્ષી – “અને એક સાંજે હું ચાલ્યો જઈશ ધુમાડો પહેરીને…
   ફક્ત બાલ્કનીના તડકામાં મારો સલ્ફ્યુરિક મિજાજ તરતો હશે…
   અને સાચેજ ચાલ્યો ગયો ધુમાડો પહેરીને!!!

  Comments are closed.

  અન્ય રચનાઓ...
  ભગવતીકુમાર શર્મા – અમે અાંધી વચ્ચે
  ભગવતીકુમાર શર્મા – નહીં કરું
  ભગવતીકુમાર શર્મા – પવન
  ભગવતીકુમાર શર્મા – ઉતારો !
  ભગવતીકુમાર શર્મા – ગવાઈ જઈશ
  ભગવતીકુમાર શર્મા – કિસ્સો
  ભગવતીકુમાર શર્મા – આમ
  ભગવતીકુમાર શર્મા – ચઢી છે
  ભગવતીકુમાર શર્મા – બે મંજીરાં