દલપતરામ – એક શરણાઈવાળો

એક શરણાઈવાળો સાત વર્ષ સુધી શીખી,
રાગ રાગણી વગાડવામાં વખણાયો છે;

એકને જ જ જાચું એવી ટેક છેક રાખી, એક
શેઠને રીઝાવી મોજ લેવાને મંડાણો છે;

કહે દલપત પછી બોલ્યો કંજૂસ શેઠ
ગાયક ન લાયક તુ ફોકટ ફૂલાણો છે:

પોલું છે તે બોલ્યુ તેમાં કરી તેશી કારીગરી,
સાંબેલુ બજાવે તો હું જાણુ, કે તુ શાણો છે.

          – દલપતરામ (Dalpatram – Ek Shernaiwalo. Kavita, Lok Sahitya in Gujarati. Literature and art site)

અન્ય રચનાઓ …

Tags:

6 Responses to “દલપતરામ – એક શરણાઈવાળો”

 1. pragnaju says:

  બાળપણમા મોધે કરેલી-
  એક શરણાઈવાળો સાત વર્ષ સુધી શીખી,
  રાગ રાગણી વગાડવામાં વખણાયો છે;

  એકને જ જ જાચું એવી ટેક છેક રાખી, એક
  શેઠને રીઝાવી મોજ લેવાને મંડાણો છે;

  કહે દલપત પછી બોલ્યો કંજૂસ શેઠ
  ગાયક ન લાયક તુ ફોકટ ફૂલાણો છે:

  પોલું છે તે બોલ્યુ તેમાં કરી તેશી કારીગરી,
  સાંબેલુ બજાવે તો હું જાણુ, કે તુ શાણો છે.
  હજુ પણ યાદ છે!

  અને
  આ પંક્તી અમુક વ્યક્તીઓના વલણ અંગે આઘાત લાગે ત્યારે
  મન મનાવવા -“પોલું છે તે બોલ્યુ તેમાં કરી તેશી કારીગરી”
  શાંતી આપે છે!!

 2. sudhir patel says:

  I do agree with Prgnaben’s comment and still using the last Two lines a lot on many occasions!!
  Sudhir Patel.

 3. કહેવતકક્ષાની પંક્તિઓ…

  ઘણા સમય પછી પ્રભાતના પુષ્પની મહેંક માણવા મળી…

 4. […] (આભાર : પ્રભાતના પુષ્પો) addthis_pub = 'shree49'; addthis_logo = 'http://www.addthis.com/images/yourlogo.png'; addthis_logo_background = 'EFEFFF'; addthis_logo_color = '666699'; addthis_brand = 'tahuko'; addthis_options = 'favorites, email, digg, delicious, myspace, facebook, google, live, orkut, more'; […]

 5. jainendra says:

  it has given me the memory of my school days where we use to learn this kavita

 6. […] દમ કરી દીધો છે. દલપતરામની કવિતામાં એક શરણાઈવાળો શેઠને રીઝવવા મથે છે એના કરતાં આ રસ્તે […]