ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – છૂટી શકું તો બસ

ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર / Dr. Vivek Tailor
એક તારી ગડમથલમાંથી છૂટી શકું તો બસ !
અડધી લખી ગઝલમાંથી છૂટી શકું તો બસ…

હું ‘હું છું’ના અમલમાંથી છૂટી શકું તો બસ,
જગની ભૂંડી નકલમાંથી છૂટી શકું તો બસ.

મારા સમયના વક્ષમાં હરપલ જે ખૂંચે છે,
એક જ એ આળી પલમાંથી છૂટી શકું તો બસ.

તારા વિશેનો માર્ગ તો સીધો છે, જાણું છું;
થોડો અગલબગલમાંથી છૂટી શકું તો બસ !

આ આયનાના ગામમાં બચવું છે સહેલું ક્યાં ?
એક મારા હમશકલમાંથી છૂટી શકું તો બસ.

ગઈકાલ આજનું ગળું ટૂંપ્યા કરે સતત,
ક્ષણભર આ દડમજલમાંથી છૂટી શકું તો બસ.

         – ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર

અન્ય રચનાઓ

 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – એવો પત્થર વિશ્વમાં મળશે નહીં
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – છૂટ છે તને
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – કુંવારી નદીની તરસ
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – ગઝલ
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – મને આ સફર મળે
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – મળતી રહે
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – રોજ
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – જમુનાનાં જળ
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – નહિ રૂઠું
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – શબ્દ
 • (Dr. Vivek Tailor – Chhuti sakhu toe bus. Ghazal in Gujarati. Literature and art site)

  Tags:

  6 Responses to “ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – છૂટી શકું તો બસ”

  1. Ramesh Patel says:

   ડૉશ્રી વિવેકભાઈ અને તેમનો ગઝલ પ્રેમ અને માર્ગદર્શન,
   સાહિત્ય રસિકો માટે સરસ ભાથુ છે.
   રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  2. સરસ ગઝલ. ફરી માણવી ગમી.

  3. chhuti ne kya bas thay 6 bhai .

  4. સરસ ગઝલ.
   અગલબગલમાંથી છૂટી શકાતું હોત તો !

  5. pragnaju says:

   સરસ ગઝલ
   તારા વિશેનો માર્ગ તો સીધો છે, જાણું છું;
   થોડો અગલબગલમાંથી છૂટી શકું તો બસ !
   સરસ