દીપક ત્રિવેદી – શું થવાનું ?

ઝીંકો જો ઘાવ જળમાં તો જળ ને શું થવાનું ?
તડકા ની આવ-જા થી વાદળને શું થવાનું ?

ભીના પતંગિયા કે ઈચ્છા નું હો સરોવર …
સઘળું લખી જવાથી કાગળને શું થવાનું ?

આંખો માં જઈ અચાનક પળ માં વળે જે પાછા..
સપના ઉગાડવાથી કાજળ ને શું થવાનું ?

કંઈ કેટલાં મુકામે પહાડ-ખીણ-કોતર..
નદીમાં આવવાથી ખળખળ ને શું થવાનું ?

વંટોળીયા સામે પડે કે તોફાન સૂસવે
સૂર્યના વલયને ઝળહળ ને શું થવાનું ?

          – દીપક ત્રિવેદી(‘Deepak Trivedi – Shu thavau. Ghazal in Gujarati. Literature and art site)

Tags :

6 thoughts on “દીપક ત્રિવેદી – શું થવાનું ?”

 1. ભીના પતંગિયા કે ઈચ્છા નું હો સરોવર …
  સઘળું લખી જવાથી કાગળને શું થવાનું ?

  આંખો માં જઈ અચાનક પળ માં વળે જે પાછા..
  સપના ઉગાડવાથી કાજળ ને શું થવાનું ?

  સુંદર

 2. dipakbhai
  khub j maja avi tamari aa kavy rachana vanchi ne
  આંખો માં જઈ અચાનક પળ માં વળે જે પાછા..
  સપના ઉગાડવાથી કાજળ ને શું થવાનું ?

  khub j saras

Comments are closed.

અન્ય રચનાઓ...
દીપક ત્રિવેદી – મનમાં જ હોય છે !