પંચમ શુક્લ – બાવાના બેય…

બાવાના બેય બગડી ગયા એના પ્રેમમાં,
હરરાત એને જાય લઈ દુઃખના દેશમાં.

છોડીને જેને જેના માટે ખેલવા ગયો,
ખેલાડી ને એ ખેલ બધું ગુમ અંધેરમાં.

છે શાંત આસપાસ સકળ, ના કોઈ ચલન,
બસ નાદ અનાહતનો ઊઠે ખાલી પેટમાં.

કંકણ ખણકતા સૂણી કમંડળ મહીં ક્વચિત્,
ચીપિયો પછાડી બોલે- અલખ! આછા ઘેનમાં.

એને ભભૂતિનો જ હવે આશરો રહ્યો,
કંઈ કેટલીયે હૂંફ ઠરી હોય ચેહમાં.

૬-૧૨-૨૦૦૯

          – પંચમ શુકલ

અન્ય રચનાઓ

 • પંચમ શુક્લ – એ હોય છે
 • પંચમ શુક્લ – કોણે કીધું કે ગીત…?
 • પંચમ શુક્લ – ખગ-વિવર્ણ-ખેવના
 • પંચમ શુક્લ – ચક્કર નરાતાર…
 • પંચમ શુક્લ – યુનિકોડ ઉદ્યોગ
 • પંચમ શુક્લ – સંવનન એક ઉખાણું
 • (Pancham Shukla – Bawa na bae. Ghazal in Gujarati. Literature and art site)

  Tags :

  3 thoughts on “પંચમ શુક્લ – બાવાના બેય…”

  1. આભાર વિવેકભાઈ. આ કાવ્યરચનાની ક્ષણે ‘ગાગા લગા લગાલ લગાગા લગા લગા’ છંદોલય હૃદયસ્થ હશે એવું આ ગઝલઘસુને લાગે છે.

  2. કંકણ ખણકતા સૂણી કમંડળ મહીં ક્વચિત્,
   ચીપિયો પછાડી બોલે- અલખ! આછા ઘેનમાં.

   એને ભભૂતિનો જ હવે આશરો રહ્યો,
   કંઈ કેટલીયે હૂંફ ઠરી હોય ચેહમાં.
   સુંદર

  Comments are closed.

  અન્ય રચનાઓ...
  પંચમ શુક્લ – શ્વાસની છે ચડ-ઉતર
  પંચમ શુક્લ – કોણે કીધું કે ગીત…?
  પંચમ શુક્લ – ચક્કર નરાતાર…
  પંચમ શુક્લ – ખગ-વિવર્ણ-ખેવના
  પંચમ શુક્લ – યુનિકોડ ઉદ્યોગ
  પંચમ શુક્લ – એ હોય છે
  પંચમ શુક્લ – સંવનન એક ઉખાણું