Archive for June, 2010

‘ચમન’ ચીમન પટેલ – બેસતા કરી દીધા

Monday, June 28th, 2010

નાના-મોટોઓને કોમ્પ્યુટર પર બેસતા કરી દીઘા!
‘સેલ-ફોન’ પર શાકભાજી પણ વેચતા કરી દીઘા!

ટેક્નોલોજીતો ભઇ વઘી રહી છે જુઓ ચારે કોર,
ગુણાકાર ને ભાગાકાર બઘાના ભૂલતા કરી દીઘા!

સવારના પહોરમાં નિયમિત ન્હાવાનું જે છોડીને,
‘ઇમેલ’ના સરોવરમાં ડૂબકી મારતા કરી દીઘા!

ખાવાનો ચસ્કો બઘાનો જુઓ વઘતો જાય છે આજે,
‘સ્પેસ’માં સુનીતાને પણ સમોસા ખાતા કરી દીઘા!

પૈસા પડાવનાર પાત્રો વઘી રહ્યા જૂઓ અહિ પણ?
વિમાનો ને વહાણો ઉપર કથાઓ કરતા કરી દીઘા!

સમયની મારામારી વઘી ગઈ છે ઘેર ઘેર આજે તો,
સંડાસમાં ‘સેલ્યુલર’પર વાતો પણ કરતા કરી દીઘા!

‘લેક્સસ’ ને‘મરસીડીઝ’માં આમતેમ ફરો છો તમે
અમારા અવસરો પર મોડા કેમ આવતા કરી દીઘા?

કથાઓ કરાવીને પણ વ્યથાઓ કોઈની ઘટી નથી,
ક્લેશો કુટુંબો વચ્ચેના ભઇ કેમ વઘારતા કરી દીઘા?

હાથ લંબાવતું નથી કોઇ સહારો આપવા માટે તો,
ઇર્ષામાં એક બીજાના જૂઓ પગ ખેંચતા કરી દીઘા!

સ્મશાન વૈરાગ્ય આવવો શક્ય નથી ‘ચમન’ હવે?
‘ઇલેકટ્રિક’ ભઠ્ઠામાં મડદાં પણ બાળતા કરી દીઘા!

          – ચીમન પટેલ ‘ચમન’ (‘Chaman’ Chiman Patel – Besata kari didha. Kavita, Ramuj in Gujarati. Literature and art site)

અમર પાલનપુરી – અમર હમણાં જ સૂતો છે

Friday, June 18th, 2010

પવન ફરકે તો એ રીતે ફરકજે પાન ના ખખડે !
કોઈને સ્વપ્નમાં માંગી અમર હમણાં જ સૂતો છે.

દવા તો શું હવે સંજીવની પણ કામ નહીં આપે,
જીવનના ભેદને પામી અમર હમણાં જ સૂતો છે.

ગયો એ હાથથી છટકી, હવે શું બાંધશે દુનિયા-
બધાંયે બંધનો ત્યાગી, અમર હમણાં જ સૂતો છે.

ન જાગે એ રીતે ઊંચકીને એને લઈ જજે, દુનિયા !
સમયની કૂચમાં થાકી, અમર હમણાં જ સૂતો છે.

          – અમર પાલનપુરી

 • અમર પાલનપુરી – એક ઉઝરડે
 • (Amar Palanpuri- Amar hamana j suto chhe. Ghazals in Gujarati. Literature and art site)

  અનિલ ચાવડા – પ્રેમનું પીછું

  Sunday, June 13th, 2010

  લ્યો અમારા પ્રેમને પીંછું કહી દો,
  એ ન ફાવે તો કશું બીજું કહી દો.

  ફેરવો નહિ આમ અમને ગોળગોળ,
  જે કહેવું હોય તે સીધું કહી દો.

  પ્રેમ, નફરત, ધૂળ, ધાણી કે કશું પણ,
  શું અમારી આંખમાં દીઠું ? કહી દો.

  આપ બોલી ના શકો ઊંચા સ્વરે તો,
  કાનમાં આવી ધીમું ધીમું કહી દો.

  સાચવે છે આપનાં સઘળાં સ્મરણને,
  આ હૃદયને લ્યો હવે ખિસું કહી દો.

  શક્ય છે હું વૃક્ષ માફક જાઉં ખીલી,
  જો તમે કાંઈક લીલું લીલું કહી દો.

            – અનિલ ચાવડા

 • અનિલ ચાવડા – જીવન ચણવા બેઠા
 • (Anil Chavda. Prem nu Pichu. Ghazal in Gujarati. Literature and art site)

  અદી મિરઝાં – તારું ઠેકાણું

  Tuesday, June 8th, 2010

  તારું ઠેકાણું મળ્યું છે જ્યારથી
  હું મને શોધી રહ્યો છું ત્યારથી !

  મારા હાથોમાં હવે શક્તિ નથી !
  તું મને સંભાળ મારા સારથી !

  આ તરફ પણ ઝાઝાં તોફાનો નથી
  આવ તું આ પાર પેલે પાર થી !

  તું હજી પણ નીચે ઊતરતો નથી ?
  વાટ જોઉં છું હું તારી ક્યારથી !

  જિંદગીનું સત્ય સમજાઈ જશે !
  સાંભળો એકવાર અમને પ્યારથી !

  સાર એમાંથીય નીકળી આવશે !
  જે મળે લઈ લે હવે સંસારથી !

  જિંદગીભર જે રડાવે છે ‘અદી’,
  જાન લઈ લે છે એ કેવા પ્યારથી

           – અદી મિરઝાં

 • અદી મિરઝાં – શું છે ?
 • અદી મિરઝાં – શેર
 • (Adi Mirza. Taru Thekanu – Ghazal in Gujarati. Literature and art site)

  કોઈ ગોતી દેજો રે

  Friday, June 4th, 2010

  લોકગીત

  કોઈ ગોતી દેજો રે, કોઈ ગોતી દેજો રે;
  મ્હારા કા’ન કુંવરિયાની ઝૂલડી,
  મ્હારા શ્યામ સુંદરિયાની ઝૂલડી.
  સાવ રે સોના કેરી ઝૂલડી, માંહી રૂપા કેરા ધાગા;
  અવર લોકને ઓપે નહિ, મ્હારા કા’નકુંવરજીના વાધા રે !
  — મ્હારા.
  શેરીએ શેરીએ સાદ પડાવું ને ધર ધર હાલુ છું જોતી;
  એ રે ઝૂલડીમા કાંઈ નથી બીજું, એને છેડે કળાયલ મોતી રે !;
  — મ્હારા.
  માતા જ્શોદાજી મહી વલોવે ને કા’નો વળગ્યો કોટે,
  એ રે ઝૂલડીને કારણિયે, મ્હારો લાડકવાયો લોટે રે,
  — મ્હારા.