હરીન્દ્ર દવે – વરસાદ

ચાલ, વરસાદની મોસમ છે, વરસતાં જઈએ
ઝાંઝવાં હો કે હો દરિયાવ, તરસતાં જઈએ

          -હરીન્દ્ર દવે (Harindra Dave – Varsaad. Vicharo, Poems in Gujarati. Literature and art site)

Tags :
અન્ય રચનાઓ...
હરીન્દ્ર દવે – અનહદનો સૂર
હરીન્દ્ર દવે – જાણીબૂઝીને અમે અળગાં ચાલ્યાં
હરીન્દ્ર દવે – કોઈ અમથું અમથું કાં યાદ આવે
હરીન્દ્ર દવે – મેળો આપો તો
હરીન્દ્ર દવે – આજ તો તમારી યાદ નથી
હરીન્દ્ર દવે – વિરહની રાતનું વર્ણન જરા રહો તો કહું
હરીન્દ્ર દવે – આમ એવી શૂન્યતા છે કે
હરીન્દ્ર દવે – કોને ખબર
હરીન્દ્ર દવે – આંસુને પી ગયો છું
હરીન્દ્ર દવે – ઉખાણું
મ. પ્ર. બ્રહ્મનાલકર (અનુ. હરીન્દ્ર દવે) – દીવા જાય છે ત્યારે
સમાચાર – ગુજરાતી સારસ્વત પરિચય
હરીન્દ્ર દવે – મ્હેકમાં મ્હેક’ મળી જાય
રમેશ પુરોહિત – મૌન (ભાગ – ૧ )
હરીન્દ્ર દવે – ચરણ રુકે ત્યાં કાશી
હરીન્દ્ર દવે – આપો તો
હરીન્દ્ર દવે – માધવ ક્યાંય નથી મધુવનમાં
હરીન્દ્ર દવે – ને તમે યાદ આવ્યાં
હરીન્દ્ર દવે – અનહદનો સૂર
હરીન્દ્ર દવે – જાણીબૂઝીને
હરીન્દ્ર દવે – જ્યાં ચરણ
હરીન્દ્ર દવે – તમે કાલે નૈ તો
હરીન્દ્ર દવે – વરસાદની મોસમ છે