‘સહજ’ વિવેક કાણે – ઉંદરડા

દિશા કે લક્ષ્ય કે ઉદ્દેશ છોડ ઉંદરડા,
બધાય દોડે છે અહીં, તું ય દોડ ઉંદરડા.

ગમે તો ઠીક, અને ના ગમે તો તારા ભોગ
આ જિંદગી એ ફરજીયાત હોડ ઉંદરડા.

કોઈને પાડીને ઉપર જવાનું શીખી લે
શિખર સુધીનો પછી સાફ રોડ ઉંદરડા.

આ એક-બે કે હજારોની વાત છે જ નહીં
બધા મળીને છે છસ્સો કરોડ ઉંદરડા.

થકાન, હાંફ, ને સપનાં વગરની સૂની નજર
તમામ દોડનો બસ આ નિચોડ ઉંદરડા.

         – ‘સહજ’ વિવેક કાણે (‘Sahaj’ Vivek Kane – Undarda. Ghazals in Gujarati. Literature and art site)

Tags :
અન્ય રચનાઓ...
‘સહજ’ વિવેક કાણે – શબ્દના મંજુલ
‘સહજ’ વિવેક કાણે – અસત્ય
‘સહજ’ વિવેક કાણે – તોરણ જે ઉતારો છો
‘સહજ’ વિવેક કાણે – બેખુદી જે સભામાં લાવી છે
‘સહજ’ વિવેક કાણે – દેખાય તું ન ક્યાંય ને હું દૃશ્યમાન છું
‘સહજ’ વિવેક કાણે – ધીરે ધીરે
‘સહજ’ વિવેક કાણે – એકાંતનું પ્રાબલ્ય