• ‘અનામી’ રણજિત પટેલ – એ દિવસો!
 • ‘આકાશદીપ’ રમેશ પટેલ – ધરા સ્વજનસી
 • ‘ઇર્શાદ’ ચિનુ મોદી – આપણા સંબંધ
 • ‘ઇર્શાદ’ ચિનુ મોદી – ઇચ્છા
 • ‘ઇર્શાદ’ ચિનુ મોદી – તો ?
 • ‘ઇર્શાદ’ ચિનુ મોદી – પૂછે તો કહું
 • ‘ઇર્શાદ’ ચિનુ મોદી – મુક્તક
 • ‘ઇર્શાદ’ ચિનુ મોદી – સચરાચર ન થા
 • ‘ઉશનસ્’ નટવરલાલ કુબેરભાઇ પંડ્યા – એક વૃક્ષનું હોવું એટલે શું?
 • ‘ઉશનસ્’ નટવરલાલ કુબેરભાઇ પંડ્યા – તારે લીધે જ
 • ‘ઉશનસ્’ નટવરલાલ કુબેરભાઇ પંડ્યા – જતાં પૂર્વે
 • ‘ઉશનસ્’ નટવરલાલ કુબેરભાઇ પંડ્યા – તને ઘડતાં, હું જ ઊઘડયો
 • ‘ઉશનસ્’ નટવરલાલ કુબેરભાઇ પંડ્યા – દૂર દૂરના પ્રવાસે નીકળ્યો હતો
 • ‘ઉશનસ્’ નટવરલાલ કુબેરભાઇ પંડ્યા – ધન્ય ભાગ્ય
 • ‘ઉશનસ્’ નટવરલાલ કુબેરભાઇ પંડ્યા – નેતિનેતિ
 • ‘ઉશનસ્’ નટવરલાલ કુબેરભાઇ પંડ્યા – પેઢીઓ પછી પુરખાના ચહેરાની શોધમાં (સૉનેટ)
 • ‘ઉશનસ્’ નટવરલાલ કુબેરભાઇ પંડ્યા – વિદાય વેળાએ વિસર્જન વિધિ
 • ‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ – એક ઘા
 • ‘ખામોશ’ મૌન બલોલી ચંદુભાઈ પટેલ – મેળવણ ના પગને
 • ‘દીપ’ દીપક પરમાર – હા! હું પતંગ છું
 • ‘પ્રેમોર્મિ’ રમેશ પટેલ – આવીને દેતીતું સાદ
 • ‘પ્રેમોર્મિ’ રમેશ પટેલ – સખી રે, મારી તું તો પતંગ ને હું દોર
 • ‘પ્રેમોર્મિ’ રમેશ પટેલ – હું અકાશ અને તું ધરતી
 • ‘પ્રેમોર્મિ’ રમેશ પટેલ – હું તને ચાહી શકું છું
 • ‘મંગલપંથી’ મગન મકવાણા – નોખો હોય છે
 • ‘મંગલપંથી’ મગન મકવાણા – યાદ
 • ‘રુસ્વા મઝલૂમી / પાજોદ દરબાર’ ઇમામુદ્દીનખાન બાબી – કોણ માનશે ?
 • ‘વિનાયક’ અશ્વિન ચૌધરી – વાલ્મિકી બને જો કોઇ
 • ‘શીલ’ કનુ સૂચક – એકડો ફરીથી ઘૂંટીએ
 • ‘શેષ’ રામનારાયણ પાઠક – છેલ્લું દર્શન
 • ‘અક્ષિતારક’ સ્નેહા પટેલ – હાઉસવાઈફ
 • ‘અચલ’ મહેન્દ્ર વ્યાસ – કોઇ પ્રીત કરી તો જાણે !
 • ‘અદલ’ અરદેશર ફ. ખબરદાર – ગુણવંતી ગુજરાત
 • ‘અદલ’ અરદેશર ફ. ખબરદાર – ચાંદની રાત ને કેસરિયા તારા
 • ‘અદલ’ અરદેશર ફ. ખબરદાર – સદાકાળ ગુજરાત
 • ‘આદત’ વિજય મકવાણા – કવિતા એટલે
 • ‘ઇન્દ્રધનુ’ સુંદરજી બેટાઇ – અલ્લા બેલી
 • ‘ઇન્દ્રધનુ’ સુંદરજી બેટાઇ – ન હું ઝાઝું માગું
 • ‘ઇન્દ્રધનુ’ સુંદરજી બેટાઇ – પાંજે વતનજી ગાલ્યું
 • ‘ઇન્દ્રધનુ’ સુંદરજી બેટાઇ – બાની ચીમટી
 • ‘ઇન્દ્રધનુ’ સુંદરજી બેટાઇ – મારી રે વાડીમાં ચંપો મહોરિયો
 • ‘ઊર્મિ સાગર’ – એ મન હતું
 • ‘ઊર્મિ સાગર’ – ઠોકર સુહાની દે
 • ‘ઊર્મિ સાગર’ – બોલો પ્રભુ !
 • ‘ઊર્મિ સાગર’ – ભૂલી શકું તો
 • ‘ઊર્મિ સાગર’ – મજબૂર છું
 • ‘ઊર્મિ સાગર’ – યાદમાં અટવાય છે કારણ વગર
 • ‘ઊર્મિ સાગર’ – લાગણીનું વાંઝિયું ઝાડ
 • ‘ઊર્મિ સાગર’ – સ્નેહનો આ તાર તૂટ્યો, શું કરું?
 • ‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ
 • ‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ – અમે જોગી બધા વરવા
 • ‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ – આપની યાદી
 • ‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ – ઇશ્કનો બંદો
 • ‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ – એક આગિયાને
 • ‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ – એક ઈચ્છા
 • ‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ – એક યાદી આપની
 • ‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ – પશ્ચાતાપ
 • ‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ – સ્મૃતિ
 • ‘કાન્ત’ મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ – ઉદગાર
 • ‘કાન્ત’ મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ – સાગર અને શશિ
 • ‘કિસ્મત’ કુરેશી (ઉમરભાઈ ચાંદભાઈ કુરેશી) – એ નહીં મળે
 • ‘કિસ્મત’ કુરેશી (ઉમરભાઈ ચાંદભાઈ કુરેશી) – ગર્વ હું કરતો નથી
 • ‘કિસ્મત’ કુરેશી (ઉમરભાઈ ચાંદભાઈ કુરેશી) – જીવન મારું મહેકેં
 • ‘કિસ્મત’ કુરેશી (ઉમરભાઈ ચાંદભાઈ કુરેશી) – સંબંધની ગાંઠો
 • ‘કિસ્મત’ કુરેશી (ઉમરભાઈ ચાંદભાઈ કુરેશી) – હૃદય
 • ‘ખ્વાબ’ મદનકુમાર અંજારિયા – તથાસ્તુ
 • ‘ચમન’ ચીમન પટેલ – બેસતા કરી દીધા
 • ‘ચાતક’ દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર – ચાંદ બનીને નીકળું છું
 • ‘ચાતક’ દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર – જાતને ખોયા પછીથી
 • ‘ચાતક’ દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર – સપનાં તણાય છે
 • ‘ઝાઝી’ ચિરાગ ઝા – કાગળ
 • ‘ઝાઝી’ ચિરાગ ઝા – ગઝલ તો દ્રૌપદીની વેદનામાં
 • ‘ઝાઝી’ ચિરાગ ઝા – ગઝલ લાગતી રહે
 • ‘ઝાઝી’ ચિરાગ ઝા – તમારા વિચારો બરાબર નથી
 • ‘ડી’ ધર્મેશ પટેલ – શોધ
 • ‘તરલ’ ભરત ભટ્ટ – મને શોધતો હતો
 • ‘ધૂમકેતુ’ ગૌરીશંકર જોશી – પોસ્ટ ઑફિસ
 • ‘નર્મદ’ નર્મદાશંકર લાલશંકર દવે – મર્દ તેહનું નામ
 • ‘નર્મદ’ નર્મદાશંકર લાલશંકર દવે – જય જય ગરવી ગુજરાત!
 • ‘નર્મદ’ નર્મદાશંકર લાલશંકર દવે – નવ કરશો કોઇ શોક. રસિકડાં, નવ કરશો કોઇ શોક
 • ‘નર્મદ’ નર્મદાશંકર લાલશંકર દવે – યા હોમ કરીને પડો ફતેહ છે આગે
 • ‘નારાજ’ ચંદ્રેશ મકવાણા – આપણે
 • ‘નારાજ’ ચંદ્રેશ મકવાણા – આપણે તો નિભાવવાની છે
 • ‘નારાજ’ ચંદ્રેશ મકવાણા – ઈશ્વર
 • ‘નારાજ’ ચંદ્રેશ મકવાણા – ઉકળી ઊઠે તું
 • ‘નારાજ’ ચંદ્રેશ મકવાણા – મારી સમજણના છેડા પર
 • ‘નિરંકુશ’ કરસનદાસ લુહાર – આપણી વચ્ચે રહે છે
 • ‘નિરંકુશ’ કરસનદાસ લુહાર – એક ચોમાસું
 • ‘નિરંકુશ’ કરસનદાસ લુહાર – એક ટેકરી
 • ‘નિરંકુશ’ કરસનદાસ લુહાર – એક લીલા પાંદ
 • ‘નિરંકુશ’ કરસનદાસ લુહાર – એવું એકાદ કોઈ ગામ હોય!
 • ‘નિરંકુશ’ કરસનદાસ લુહાર – કબર જેવું
 • ‘નિરંકુશ’ કરસનદાસ લુહાર – તરસ
 • ‘નિરંકુશ’ કરસનદાસ લુહાર – ભૂલી ગયો છું?
 • ‘નિરંકુશ’ કરસનદાસ લુહાર – મૃગજળની છાલકો
 • ‘નિરંકુશ’ કરસનદાસ લુહાર – હું?
 • ‘પથિક’ દિનકર પરમાર – તેં
 • ‘પ્રણય’ જામનગરી – કેમ ?
 • ‘ફક્ત’ તરુન – એક ટૂકડો ચાંદનો
 • ‘ફક્ત’ તરુન – થઇ ગયો
 • ‘ફક્ત’ તરુન – શબ્દોને દફનાવું
 • ‘બેજાન’ બહાદરપુરી – કરો અંત
 • ‘બેદિલ’ અશોક ચાવડા – જરૂરિયાત મુજબ
 • ‘બેદિલ’ અશોક ચાવડા – લઇને ચાલ્યાં
 • ‘બેદિલ’ અશોક ચાવડા – હવેલીને
 • ‘બેફામ’ બરકત વિરાણી – અશ્રુ વિરહ ની રાત ના ખાળી શક્યો નહી
 • ‘બેફામ’ બરકત વિરાણી – અેક રાજા હતો એક રાણી હતી
 • ‘બેફામ’ બરકત વિરાણી – એટલે તો કબર ફરતી વાડ છે
 • ‘બેફામ’ બરકત વિરાણી – કવિ છું હું
 • ‘બેફામ’ બરકત વિરાણી – કેવો ફસાવ્યો છે મને
 • ‘બેફામ’ બરકત વિરાણી – ગલતફહેમી ન કરજે
 • ‘બેફામ’ બરકત વિરાણી – જીવનને સ્વપ્ન માનું છું
 • ‘બેફામ’ બરકત વિરાણી – ત્યાગી નથી શકતો
 • ‘બેફામ’ બરકત વિરાણી – નથી દેતાં
 • ‘બેફામ’ બરકત વિરાણી – રહે છે
 • ‘બેફામ’ બરકત વિરાણી – સારો છું
 • ‘બેફામ’ બરકત વીરાણી – આ પાર
 • ‘બેફામ’ બરકત વીરાણી – જિંદગી
 • ‘માસૂમ’ ડાહ્યાભાઇ પટેલ – અંધારું ઓળખું છું
 • ‘માસૂમ’ ડાહ્યાભાઇ પટેલ – આપણો સબંધ
 • ‘માસૂમ’ ડાહ્યાભાઇ પટેલ – કાંઇ ઝીણું ઝીણું ફરકે
 • ‘મિસ્કીન’ રાજેશ વ્યાસ – અહીં ધબકું છું
 • ‘મિસ્કીન’ રાજેશ વ્યાસ – જી
 • ‘મિસ્કીન’ રાજેશ વ્યાસ – મળ્યું
 • ‘યોગ’ યોગેન્દુ જોષી – ઠરાવની વાતો
 • ‘યોગ’ યોગેન્દુ જોષી – સસલી
 • ‘શશી’ પ્રવીણ પટેલ – ઝબકાર
 • ‘શિલ્પીન’ થાનકી – મતભેદ
 • ‘સહજ’ વિવેક કાણે – અસત્ય
 • ‘સહજ’ વિવેક કાણે – ઉંદરડા
 • ‘સહજ’ વિવેક કાણે – એકાંતનું પ્રાબલ્ય
 • ‘સહજ’ વિવેક કાણે – તોરણ જે ઉતારો છો
 • ‘સહજ’ વિવેક કાણે – દેખાય તું ન ક્યાંય ને હું દૃશ્યમાન છું
 • ‘સહજ’ વિવેક કાણે – બેખુદી જે સભામાં લાવી છે
 • ‘સહજ’ વિવેક કાણે – શબ્દના મંજુલ
 • ‘સહજ’ વિવેક કાણે – ધીરે ધીરે
 • ‘સાલસ’ સલીમ શેખ – વાત છે
 • ‘સુન્દરમ્’ ત્રિભોવનદાસ લુહાર – કોણ
 • ‘સુન્દરમ્’ ત્રિભોવનદાસ લુહાર – ઝાંઝરણું
 • ‘સુન્દરમ્’ ત્રિભોવનદાસ લુહાર – ત્રણ પાડોશી
 • ‘સુન્દરમ્’ ત્રિભોવનદાસ લુહાર – રંગ રંગ વાદળિયાં
 • ‘સુન્દરમ્’ ત્રિભોવનદાસ લુહાર – સૌંદર્ય
 • ‘સુલેખા’ સાધના દવે – વિડંબણા
 • ’સાલિક’ પોપટિયા – જવાનીમાં તૂટી ગયો છું અકાળે
 • અંકિત ત્રિવેદી – ‘‘પારકી આશ સદા નિરાશ…’’
 • અંકિત ત્રિવેદી – આંખોમાં
 • અંકિત ત્રિવેદી – તને કહેવું હતું
 • અંકિત ત્રિવેદી – બ્હાર ઊભો છું
 • અંકિત ત્રિવેદી – વખત ક્યાં છે?
 • અંકિત ત્રિવેદી – શોધ
 • અંજુમ ઉઝયાન્વી – નહીં ફાવે
 • અંજુમ ઉઝયાન્વી – ફકીરા
 • અંજુમ ઉઝયાન્વી – માગી
 • અંજુમ ઉઝયાન્વી – વરસાદમાં
 • અંજુમ ઉઝયાન્વી – સમજી લે આજ તું
 • અખો – છપ્પા (એક મૂરખને એવી ટેવ)
 • અખો – છપ્પા (તિલક કરતાં ત્રેપન થયાં)
 • અખો – છપ્પા (દેહાભિમાન હતું પાશેર)
 • અખો – છપ્પા (સૂતર આવે ત્યમ તું રહે)
 • અખો – સમજણ વિના રે સુખ નહીં જંતને રે
 • અઝીઝ કાદરી – શહેરમાં
 • અટલ બિહારી વાજપેયી (અનુ. કલ્યાણી દેશમુખ) – આવો ફરી દીવા પ્રગટાવીએ
 • અદમ ટંકારવી – આખર
 • અદમ ટંકારવી – એક ભવનું ભાથું આપું છું તને
 • અદમ ટંકારવી – ખયાલ ન કર
 • અદમ ટંકારવી – ગુર્જરી
 • અદમ ટંકારવી – ગુર્જરી વ્યવહાર શોધું છું
 • અદમ ટંકારવી – ભાષાભવન
 • અદમ ટંકારવી – સંકટભરી છતાંય મને એ ગમી હતી
 • અદી મિરઝાં – તારું ઠેકાણું
 • અદી મિરઝાં – શું છે ?
 • અદી મિરઝાં – શેર
 • અનામી – ભુલ
 • અનામી – ‘ હા’ ‘ના’
 • અનામી – लम्हा
 • અનામી – આમંત્રણ
 • અનામી – કોઇ આવી ચડે છે
 • અનામી – ગુજરાતી
 • અનામી – ચાલ ઊઠીએ
 • અનામી – દર્દ નામ કદી ન લે
 • અનામી – દિલ પૂછે છે મારું , અરે દોસ્ત તું ક્યાં જાય છે ?
 • અનામી – પૈસાનું ગ્રુપ
 • અનામી – બગ
 • અનામી – મા નવ
 • અનામી – મા-બાપને ભૂલશો નહીં
 • અનામી – શાળા
 • અનામી – સમય નથી
 • અનામી -કવિ
 • અનામી – વાહ જનાબ, વાહ જનાબ
 • અનિલ ચાવડા – અધીરો
 • અનિલ ચાવડા – જીવન ચણવા બેઠા
 • અનિલ ચાવડા – પ્રેમનું પીછું
 • અનિલ જોશી – અમે બરફના પંખી
 • અનિલ જોશી – એ અચરજને હું તાકું
 • અનિલ જોશી – ઘેટાં ખોવાઇ ગયાં ઊનમાં
 • અનિલ જોશી – ઝીણા ઝીણા રે આંકેથી અમને ચાળિયા
 • અનિલ જોશી – વરસાદ
 • અનિલા જોશી – સૈયર, શું કરીએ?
 • અબ્દુલ ગફાર કાઝી – સ્મિત – આસું
 • અમર પાલનપુરી – અમર હમણાં જ સૂતો છે
 • અમર પાલનપુરી – એક ઉઝરડે
 • અમિત વ્યાસ – આંખ મીચી જે સતત વંદન કરે
 • અમીત પટેલ – પાનખર
 • અમૃત ઘાયલ – અમે ધારી નહોતી
 • અમૃત ઘાયલ – આરપાર જીવ્યો છું
 • અમૃત ઘાયલ – મને ગમે છે
 • અમૃત ઘાયલ – રડી લઉં છું
 • અમૃત ઘાયલ – વગર
 • અમૃત ઘાયલ – હું ય પાયો છું
 • અવિનાશ વ્યાસ – કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ ઝુલાવે પીપળી
 • અવિનાશ વ્યાસ – ચરર ચરર
 • અવિનાશ વ્યાસ – છુક છુક ગાડી
 • અવિનાશ વ્યાસ – તાલીઓના તાલે ગોરી
 • અવિનાશ વ્યાસ – પંખીડાને આ પીંજરુ જૂનું જૂનું લાગે
 • અવિનાશ વ્યાસ – માડી તારું કંકુ ખર્યુ
 • અવિનાશ વ્યાસ – રાખનાં રમકડાં
 • અવિનાશ વ્યાસ – રામ તમે સીતાજીની તોલે ન આવો
 • અવિનાશ વ્યાસ – હે તને જાતાં જોઇ પનઘટની વાટે
 • અશરફ ડબાવાલા – આવજે
 • અશરફ ડબાવાલા – તે શું હતું?
 • અશરફ ડબાવાલા – વાંચો જલ્દી જલ્દી વાંચો
 • અશોક વાજપેયી (અનુ. નલિની માડગાંવકર) – વિદાય
 • અશોકપુરી ગોસ્વામી – કેટલો ભયભીત જણાય છે
 • અશ્વિની બાપટ – તારા ગયા પછી
 • અહેમદ ગુલ – મૌન પડઘાયા કરે
 • આતિશ પાલનપુરી – તો જુઓ
 • આદમ ટંકારવી – વાંસળી
 • આદિલ મન્સૂરી – અમર હોય જાણે
 • આદિલ મન્સૂરી – નદી મળશે
 • આદિલ મન્સૂરી – પડે
 • આદિલ મન્સૂરી – પળ આવી
 • આદિલ મન્સૂરી – મળે ના મળે
 • આપણાનો કરીએ ગુલાલ
 • આબિદ ભટ્ટ – શોધું છું
 • આરતી – શંભુ ચરણે પડી,
 • આરતી – શ્રી અંબામાની આરતી
 • આરતી પટેલ શાહ – ચલ, હાથમાં હાથ પરોવી રખડીએ
 • આરતી પરીખ – તો શું કરું ?
 • આરતી પરીખ – મને જ પૂછવું છે
 • આરતી પરીખ – વેદના વાદળીઓ
 • આરતી પરીખ – હાઇકુ / શાયરી
 • આશા પુરોહીત – તું ગઇ
 • આસાવરી કાકડે (અનુ. નલિની માડગાંવકર) – મૃત્યુ
 • ઇન્તઝાર
 • ઇન્દુલાલ ગાંધી – આંધળી માનો કાગળ
 • ઇન્દુલાલ ગાંધી – દેખતા દીકરાનો જવાબ
 • ઇન્દુલાલ ગાંધી – પ્રભુજીને પડદામાં રાખ મા
 • ઇન્દુલાલ ગાંધી – મેંદી તે વાવી માળવે
 • ઇન્દુલાલ ગાંધી – રાતને આરે
 • ઇન્દુલાલ ગાંધી – સ્વપ્નનગરની શેરીમાં
 • ઇલિયાસ શેખ – મારો
 • ઈન્દુકુમાર ત્રિવેદી – ફફડાટ
 • ઉદયન ઠક્કર – અય ચંચલનયને
 • ઉદયન ઠક્કર – દુહા
 • ઉદયન ઠક્કર – પ્રેમ અમારો મહાદેવ
 • ઉદયન ઠક્કર – મારે ગામડે આવો ભેરુ
 • ઉદયન ઠક્કર – રાતદિવસ
 • ઉધ્ધવગીતા – ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ
 • ઉમાશંકર જોશી – ફાગ ખેલો
 • ઉમાશંકર જોશી – ભોમિયા વિના
 • ઉમાશંકર જોશી – આજ મારું મન માને ના
 • ઉમાશંકર જોશી – ગયાં વર્ષો
 • ઉમાશંકર જોશી – ગાણું અધૂરું
 • ઉમાશંકર જોશી – ગીત અમે ગોત્યું
 • ઉમાશંકર જોશી – જો
 • ઉમાશંકર જોશી – દૂધમાં સાકર
 • ઉમાશંકર જોશી – ધોળાં રે વાદળ
 • ઉમાશંકર જોશી – નવા વર્ષે
 • ઉમાશંકર જોશી – મારું જીવન એ જ સંદેશ
 • ઉમાશંકર જોશી – રહ્યાં વર્ષો
 • ઉમાશંકર જોશી – શ્રાવણ હો !
 • ઉષા ઉપાધ્યાય – ફૉન
 • ઉષા ઉપાધ્યાય – મુક્તિ
 • ઊજમશી પરમાર – દિશાઓ
 • એન. ર. આઇ. ફાધર્સ ડે
 • એષા દાદાવાલા – પગફેરો..!!
 • એષા દાદાવાલા – સમજણ
 • કરસનદાસ માણેક – એવું જ માગું મોત
 • કરસનદાસ માણેક – ગમે છે
 • કરસનદાસ માણેક – જીવન અંજલિ થાજો
 • કરસનદાસ માણેક – સમજાતું નથી
 • કરસનદાસ માણેક – સમજાતું નથી
 • કલ્પના મોહન બારોટ – જોજે
 • કલ્પેન્દુ – કેવો છુટી ગયો
 • કલ્યાણી દેશમુખ – ક્યાં છે કોયલ ?
 • કહે નેપોલિયન દેશને
 • કહેવતો
 • કાણાને
 • કાનજી પટેલ – ડચૂરો
 • કાશ્મિરા પરમાર – લીલી લાગણી
 • કિશોર મોદી – કળણ
 • કીરીટ ગોસ્વામી – પોથી
 • કુમુદ પટવા – ક્યાં છે?
 • કુસુમાગ્રજ (અનુ. જયા મહેતા) – આખરની કમાઇ
 • કૃષ્ણ દવે – ઉગાડે એમ કદી ઉગવાનું નહીં
 • કૃષ્ણ દવે – એક ચકી ને ચકો
 • કૃષ્ણ દવે – એને પેલ્લેથી ફાવે છે દેશી
 • કૃષ્ણ દવે – છેવટે કંટાળી
 • કૃષ્ણ દવે – માઈક મળે તો કોઈ છોડે
 • કૃષ્ણ દવે – લીમડાને આવી ગ્યો તાવ
 • કૃષ્ણ દવે – વહીવટ
 • કૃષ્ણ દવે – શિક્ષણ ???
 • કૃષ્ણ દવે – શું ગાવું?
 • કૃષ્ણ દવે – હા અથવા ના…
 • કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી – કૂકડો
 • કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી – પૂજારી પાછો જા!
 • કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી – મુક્તપ્રાણ
 • કેવો મારો વટ પડે છે.
 • કેશવલાલ હરગોવિંદદાસ શેઠ – અમથાં
 • કેશવલાલ હરગોવિંદદાસ શેઠ – ભૂલી પંથ ભમું દિનરાત
 • કૈલાસ પંડિત – દીકરો મારો લાડકવાયો
 • કોઈ ગોતી દેજો રે
 • ક્રાન્તિબીજ – પોતાની રીતે જીવવું એ એક સાધના છે
 • ખલીલ ધનતેજવી – આપણને નહીં ફાવે
 • ખલીલ ધનતેજવી – જવાય છે
 • ખલીલ ધનતેજવી – તને મળવા નહિ આવું
 • ખલીલ ધનતેજવી – નથી ગમતું મને
 • ખલીલ ધનતેજવી – નહિ આવું
 • ખલીલ ધનતેજવી – મેળવી લઇએ
 • ખલીલ ધનતેજવી -ઊઘડે
 • ગણપત પરમાર – છે
 • ગણપતરામ – ન જાણી રે
 • ગની દહીંવાલા (અબ્દુલગની અબ્દુલકરીમ) – મૃત્યુ પછી
 • ગની દહીંવાલા (અબ્દુલગની અબ્દુલકરીમ) – બોજ
 • ગની દહીંવાલા (અબ્દુલગની અબ્દુલકરીમ) – ખોવાણું રે સપનું
 • ગની દહીંવાલા (અબ્દુલગની અબ્દુલકરીમ) – દિવસો જુદાઈના જાય છે
 • ગાંધીવાદી સુમતિબેન વૈદ્યની ચિરવિદાય
 • ગીતા પરીખ – રેખ
 • ગુંજન ગાંધી – અવાજો પણ કદી દેખાય તો…
 • ગુજરાતીમાં ટાઇપ કરવાની એકદમ સરળ રીત.
 • ગુજરાતીમાં લખવા માટે વર્ડપ્રેસનું પ્લગ-ઇન
 • ગુણવંત શાહ – નિર્વેદ
 • ગુલામ અબ્બાસ ‘નાશાદ’ – શરમ આવી
 • ગુલામ મોહમ્મદ શેખ – ગીત રમે ગરવું
 • ગુલામ મોહમ્મદ શેખ – હું
 • ગોપાલ શાસ્ત્રી – યુદ્ધનો પ્રારંભ
 • ગૌરાંગ ઠાકર – એક જણ
 • ગૌરાંગ ઠાકર – પ્રેમનો રંગ નિરાળો
 • ગૌરાંગ ઠાકર – ભૂખનો આકાર ખોબો હોય છે
 • ગૌરાંગ ઠાકર – લાવને તારી આંખમા
 • ચંદ્રકાંત શાહ – કાગળનું કોરાપણું
 • ચંદ્રકાંત શાહ – દુ:ખમાં સીવ્યા હોઠ
 • ચંદ્રકાંત શેઠ – પ્રભાત
 • ચંદ્રકાંત શેઠ – શોધતાં
 • ચંદ્રકાન્ત દત્તાણી – અમને અભાવજો
 • ચંદ્રેશ ઠાકોર – કારણ
 • ચંદ્રેશ ઠાકોર – તસવીર
 • ચંપકલાલ વ્યાસ – પિતાની ઝૂંપડી મધ્યે
 • ચન્દ્રવદન મહેતા – સૂકી પાંદડી
 • ચિંતન શેલત – કટકે કટકે જાય
 • ચિનુ મોદી – ઇશ્વર સામે પડદો રાખવો એટલે આતમને ઓઝલમાં રાખવો
 • ચુનીલાલ મડિયા – ખીજડિયે ટેકરે
 • ચુનીલાલ મડિયા – ઘૂઘવતાં પૂર
 • ચેતન ફ્રેમવાલા – જોબન ટહુકે રે !
 • ચેતન ફ્રેમવાલા – ચાંદની
 • જગદીપ વિરાણી – આજ ચાંદલિયો
 • જગદીશ જોષી
 • જગદીશ જોષી – અમે
 • જગદીશ જોષી – અરે કોઈ તો
 • જગદીશ જોષી – ઊઠી જતાં ના આવડયું.
 • જગદીશ જોષી – કોઈના અણસારે તમે દૂર જઈ બેઠા
 • જગદીશ જોષી – ખટકો
 • જગદીશ જોષી – ડંખ
 • જગદીશ જોષી – મને આપો ઉછીનું સુખ થોડું
 • જગદીશ જોષી – મને એકલા મળો
 • જગદીશ જોષી – મળશે ત્યારે
 • જગદીશ જોષી – વાતોની કુંજગલી
 • જગદીશ જોષી – હવે
 • જગદીશ ત્રિવેદી – ઊડતી સ્મશાનની ધૂળ
 • જગદીશ ત્રિવેદી – કયાં મોદી? કયાં મમતા?
 • જગદીશ ત્રિવેદી – જનતાથી મોટો કોઇ જજ નથી
 • જગદીશ વ્યાસ – હોય
 • જનક મ દેસાઈ – મેં ના જાણ્યું હતું
 • જનક મ દેસાઈ – હવે, મારું મન ગાતું નથી
 • જમન કુંડારિયા – સિતારા
 • જમિયત પંડયા – હસતો રહ્યો
 • જય ભટ્ટ – કાવ્યભાવ
 • જય વસાવડા તથા ગૌરવ જસાણી – “ચન્દ્રકાંત બક્ષીના અવતરણો”
 • જયંત વ્યાસનું અવસાન
 • જયંતી પટેલ – વિચારો
 • જયન્ત પાઠક – ચિતારો
 • જયન્ત પાઠક – જૂના પત્રોનો નાશ કરતાં
 • જયન્ત પાઠક – પતંગિયું
 • જયન્ત પાઠક – પહાડ અને નદી વિશે
 • જયન્ત પાઠક – રણ
 • જયન્ત પાઠક – રોકો વસંતને
 • જયન્ત પાઠક – વર્ષાગમન
 • જયન્ત પાઠક -પ્રીત
 • જયવતી કાજી – સુખનું સ્ટેશન
 • જયા મહેતા – એક જળનું ટીપું
 • જયા મહેતા – કવિતા
 • જયા મહેતા – ક્યાં સુધી
 • જયા મહેતા – ગાયમાતા
 • જયા મહેતા – શું જુદાં છે ?
 • જયેશ ભોગાયતા – ફળ
 • જયોતિ ગાંઘી – ગમતાનું ગામ ગઇ
 • જલન માતરી – પ્રથમથી જ રિવાજ છે.
 • જલન માતરી – ખુદા પણ હશે
 • જલન માતરી – મૃત્યુ મારું પોતાનું હતું
 • જવાહર બક્ષી – ચાલે છે
 • જવાહર બક્ષી – ટોળાંની શૂન્યતા છું
 • જવાહર બક્ષી – ન કર
 • જવાહર બક્ષી – ફરી ન છૂટવાનું બળ
 • જવાહર બક્ષી – સંબંધ ફીણના ગોટા થઈને ઊડવાનો
 • જવાહર બક્ષી – એક અણસારનો પડદો છે
 • જવાહર બક્ષી – તારા વિરહના શહેરનો
 • જાગૃતિ ત્રિવેદી – ક્યાં
 • જાગૃતિ ત્રિવેદી – દાયણ
 • જાગૃતિ ત્રિવેદી – શંકર
 • જાગૃતિ ત્રિવેદી – સખ્ય
 • જાગૃતિ ત્રિવેદી – સાથ
 • જાતુષ જોશી – આંખ
 • જીદગી
 • જૈન મુનિ લિખિત મૈત્રી ગીત
 • જ્યોતિ હિરાણી – સંબંધ
 • ઝવેરચંદ મેઘાણી – કેવી હશે ને કેવી નૈ
 • ઝવેરચંદ મેઘાણી – કોઇ નો લાડકવાયો
 • ઝવેરચંદ મેઘાણી – તલવારનો વારસદાર
 • ઝવેરચંદ મેઘાણી – ફાગણનો ફાગ
 • ઝવેરચંદ મેઘાણી – ભાઇ
 • ઝવેરચંદ મેઘાણી – વર્ષા
 • ઝવેરચંદ મેઘાણી – શિવાજીનું હાલરડું
 • ઝવેરચંદ મેઘાણી – સૂરજ ! ધીમા તપો !
 • ડિમ્પલ આનંદપરા – ચહેરો
 • ડી. એચ. લૉરેન્સ (અનુ. મહેશ દવે) – રાતે આવ્યો ચોર
 • ડૉ. નીલેશ રાણા – આજ મને વાગી ગઈ ધુમ્મસની ધાર
 • ડૉ. નીલેશ રાણા – આમ જુઓ તો વાણી
 • ડૉ. નીલેશ રાણા – ચાલો, ઘર ઘર રમીએ
 • ડૉ. મહેશ રાવલ – બ્હાર આવો
 • ડૉ. માલા કાપડિયા
 • ડૉ. માલા કાપડિયા – તારા માટે
 • ડૉ. માલા કાપડિયા – સંવેદના
 • ડૉ. માલા કાપડિયા – હૃદય
 • ડૉ. મુકુલ ચોકસી – નથી
 • ડૉ. મુકુલ ચોકસી – એમ કોઇ બહાર રહીને આપણી ભીતર રહે
 • ડૉ. મુકુલ ચોકસી – ભલે આજે નહીં સમજે કોઇ ‘ઉન્માદ’નો મહિમા
 • ડૉ. મુકુલ ચોકસી – માટે
 • ડૉ. મુકુલ ચોકસી – પૂછ્યું મેં કોણ છે
 • ડૉ. મુકુલ ચોક્સી – મુક્તકો
 • ડૉ. રઇશ મનીયાર – જા
 • ડૉ. રઇશ મનીયાર – તૂટે
 • ડૉ. રઇશ મનીયાર – દૂરદૂર
 • ડૉ. રઇશ મનીયાર – શમણું ભલે
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – એવો પત્થર વિશ્વમાં મળશે નહીં
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – છૂટ છે તને
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – કુંવારી નદીની તરસ
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – ગઝલ
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – છૂટી શકું તો બસ
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – મને આ સફર મળે
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – મળતી રહે
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – રોજ
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – જમુનાનાં જળ
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – નહિ રૂઠું
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – મારી જ જાત ફૂલો પર
 • ડૉ. વિવેક મનહર ટેલર – શબ્દ
 • ડૉ. હર્ષદેવ માધવ – શબ્દથી દૂર વાચા ફળી હોય છે
 • ડો.મહેશ રાવલ – નીકળું !
 • ડોશી અને જુવાન નર
 • તમારી ઉડતી જુલફો
 • તમે ચતુર કરો વિચાર
 • તારક મહેતા – પશ્ચિમવાળાઓ જેટલું ન કરે એટલું ઓછું
 • તારક મહેતા – બાથરૂમ સિંગર
 • તારક મહેતા – ભ્રષ્ટાચાર કથા
 • તારક મહેતા – મેડમને દેશનો ઇતિહાસ કોણ ભણાવે?
 • તારાપદ રાય (અનુ. નલિની માડગાંવકર) – ઈશ્વર અને મારી કવિતા
 • તાહા મન્સૂરી – અમનકે ફરિશ્તેં
 • તું હસે છે જ્યારે જ્યારે,
 • તુષાર શુક્લ – એમ પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ
 • તુષાર શુક્લ – ચોમાસું ક્યાંક આસપાસ છે
 • તુષાર શુક્લ – સરનામું
 • તેજસ જોષી – મે તને જોઈ છે
 • ત્રિભુવનભાઈ ગૌરીશંકર વ્યાસ – ખિસકોલી
 • ત્રિભુવનભાઈ ગૌરીશંકર વ્યાસ – બિલાડી
 • ત્રિભુવનભાઈ ગૌરીશંકર વ્યાસ – વહાલી બા
 • ત્રિભુવનભાઈ ગૌરીશંકર વ્યાસ – વાજાં
 • ત્રિલોક મહેતા – જો મને
 • દત્તાત્રય ભટ્ટ – થઇ નજર ફરતી
 • દત્તાત્રય ભટ્ટ – રણ બનાવીએ
 • દલપત પઢિયાર – પુણ્ય સ્મરણ
 • દલપતરામ – અંધેરી નગરી
 • દલપતરામ – અરે, રુડો માનવ દેહ આવ્યો
 • દલપતરામ – ઊંટ
 • દલપતરામ – એક શરણાઈવાળો
 • દલપતરામ – ચોમાસું
 • દલપતરામ – વાંઢાની પત્નીઝંખના
 • દામોદર ખુશાલદાસ બોટાદકર – આણાં
 • દામોદર ખુશાલદાસ બોટાદકર – જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ
 • દામોદર ખુશાલદાસ બોટાદકર – પતંગ
 • દાસી જીવણ (જીવણ સાહેબ) – મોરલો મરતલોકમાં આવ્યો
 • દિનેશ કોઠારી – ગૌરવ
 • દિનેશ ડોંગરે – બેક-અપ
 • દિલિપ રાવલ – હું સોળ વરસની થઇ
 • દિલીપ મોદી – ચારેકોર
 • દિલીપ વ્યાસ – આંસુ
 • દિવાબેન ભટ્ટ – લીલુંછમ
 • દીપક ત્રિવેદી – મનમાં જ હોય છે !
 • દીપક ત્રિવેદી – શું થવાનું ?
 • દુર્ગેશ ઉપાઘ્યાય – દરિયાનો ઘુઘવાટ
 • દેણદાર લેણદાર
 • દેવકૃષ્ણ પીતાંબર જોશી – એક સાક્ષરને એવી ટેવ
 • દેવિકા રાહુલ ધ્રુવ – પૃથ્વી વતન કહેવાય છે
 • ધનસુખલાલ પારેખ – દિકરો
 • ધીરજ – ગાય
 • ધીરુ મોદી – અક્ષત
 • ધીરુ મોદી – અનુગામી
 • ધીરુભાઈ ઠાકર – મને શબ્દો મળે છે
 • ધૈવત શુક્લ – ગમતાને ગમવાનું
 • નંદીની નરેન્દ્ર પારેખ – ફૂલદાની
 • નંદીની નરેન્દ્ર પારેખ – માયાની જાળ
 • નંદીની નરેન્દ્ર પારેખ – હાશ, હું તો બચી
 • નટવર મહેતા – આમ જુઓ તો
 • નટવર મહેતા – કવિતાઓ મારી એટલે જ અધૂરી છે
 • નયન દેસાઈ – આ રઝળતા શહેરમાં
 • નયન દેસાઈ – લંબચોરસ ઓરડામાં
 • નયના જાની – અનહદ અપાર વરસે
 • નરસિંહ મહેતા – અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રીહરિ
 • નરસિંહ મહેતા – આજ રે કાનુડે
 • નરસિંહ મહેતા – આજની ઘડી રળિયામણી
 • નરસિંહ મહેતા – ખમ્મા, મારા નંદજીના લાલ
 • નરસિંહ મહેતા – ગોવિંદ ખેલે હોળી
 • નરસિંહ મહેતા – ઘડપણ કેણે મોકલ્યું
 • નરસિંહ મહેતા – જળકમળ છાડી જાને
 • નરસિંહ મહેતા – રૂડી ને રંગીલી રે
 • નરસિંહ મહેતા – વૈષ્ણવ જન
 • નરસિંહરાવ દિવેટિયા – પ્રેમળ જ્યોતિ તારો દાખવી
 • નરસિંહરાવ દિવેટિયા – મંગલ મંદિર ખોલો
 • નરસિંહરાવ દિવેટિયા – સહસ્રલિંગ તળાવ પરથી દેખાવ
 • નરસિંહરાવ દિવેટીયા – મધ્યરાત્રિએ કોયલ
 • નલિની માડગાંવકર – વરસાદ એટલે વરસાદ (ભાગ – ૧ / ૨ )
 • નલિની માડગાંવકર – વરસાદ એટલે વરસાદ (ભાગ – ૨ / ૨ )
 • નાટક – પ્રેમનો પબ્લિક ઈશ્યુ
 • નાથાલાલ દવે – ધરતીના સાદ
 • નાનપણની વાતો
 • નિકેતા વ્યાસ – વરસાદી વાદળી….
 • નિરંજન ભગત – ઘડીક સંગ
 • નિરંજન ભગત – ચાલ, ફરીએ
 • નિરંજન ભગત – જેણે પાપ કર્યુ ના એકે
 • નિરંજન ભગત – પથ
 • નિરંજન ભગત – ફરવા આવ્યો છું
 • નિરંજન ભગત – રંગ
 • નિરંજન ભગત – સદ્દભાગ્ય
 • નિરંજન ભગત – હરી ગયો
 • નિર્મિશ ઠાકર – નાપાસ વિધાર્થીઓને !
 • નિર્મિશ ઠાકર – ફલેટને ત્રીજે માળથી
 • નીતા કોટેચા – જોયા
 • નીતિન વડગામા – આ બધાં સાથે જ છે
 • નીતિન વડગામા – આભ આખું કોઈને દેખાય છે
 • નીતિન વડગામા – ઊઘડે છે
 • નીતિન વડગામા – ગાતું નથી
 • નીતિન વડગામા – મુક્ત થઇ શક્તાં નથી
 • નીતિન વડગામા – વિચારણામાં
 • નીતિન વડગામા – વીંધાતી નથી
 • નીરવ વ્યાસ – ભલા માણસ
 • નીલમ દોશી – “કનૈયો, ૨૧ મી સદી માં”
 • નીલમ દોશી – મંગલ ત્રિકોણ
 • નીલેશ પટેલ – સેતુ બાંધીએ
 • નૂર પોરબંદરી – મારા ઘરમાં
 • ન્હાનાલાલ કવિ – અસત્યો માંહેથી
 • પંચમ શુક્લ – એ હોય છે
 • પંચમ શુક્લ – કોણે કીધું કે ગીત…?
 • પંચમ શુક્લ – ખગ-વિવર્ણ-ખેવના
 • પંચમ શુક્લ – ચક્કર નરાતાર…
 • પંચમ શુક્લ – યુનિકોડ ઉદ્યોગ
 • પંચમ શુક્લ – શ્વાસની છે ચડ-ઉતર
 • પંચમ શુક્લ – સંવનન એક ઉખાણું
 • પંચમ શુક્લ – બાવાના બેય…
 • પન્ન નાયક – હું માગું
 • પન્ના નાયક – કાચની બારી
 • પન્ના નાયક – કાવ્ય
 • પન્ના નાયક – તને ખબર છે?
 • પન્ના નાયક – નિમંત્રણ અને પ્રવેશ
 • પવનકુમાર જૈન – સામગ્રી
 • પાયલ શાહ – ડિયરેસ્ટ જિંદગી
 • પિંકી – કોરાધાકોર સપના
 • પિંકી – મૃગજળ
 • પિનાકિન ઠાકોર – ચૂપ
 • પિનાકિન ઠાકોર – તડકો
 • પિનાકિન ઠાકોર – મને ઝાંઝરિયું
 • પિનાકિન ઠાકોર – સખી રી
 • પિનાકિન ઠાકોર – હે ભુવન ભુવનના સ્વામી
 • પિનાકિન ત્રિવેદી – હોડી હોડી
 • પૂર્વી ઓઝા – આ વિચારો ક્યાં કદી પકડાય છે
 • પ્રકુતિ ઠાકર – પ્રક્રુતિ પરોવાય છે
 • પ્રજારામ રાવળ – વરસાદ
 • પ્રણવ પંડ્યા – હરિવર
 • પ્રધુમ્ન તન્ના – ફૂલોને
 • પ્રફુલ્લ દવે – સાચું ખોટું રમીએ છીએ
 • પ્રફુલ્લા વોરા – શું હવે ?
 • પ્રભુ પહાડપુરી – વૃક્ષકાવ્ય
 • પ્રવીણ ગઢવી – ગાંધી
 • પ્રવીણ ભુતા – વહેંચણી
 • પ્રવીણ ભુતા – સંબંધ
 • પ્રવીણચંદ્ર શાહ – તમે જશો ત્યારે !
 • પ્રશાંત સોમાણી – જાળવજે
 • પ્રશાંત સોમાણી – પરખાય જાઉં છું
 • પ્રશાંત સોમાણી – હું
 • પ્રહલાદ પારેખ – મેહુલિયો
 • પ્રહલાદ પારેખ – તું બોલે તો બોલું
 • પ્રહલાદ પારેખ – ધરતીનાં તપ
 • પ્રહ્લાદ પારેખ – વિદાય
 • પ્રિતમદાસ – હરીનો મારગ છે શૂરાનો
 • પ્રિન્સ અમેરીકા – તારી યાદ આવે છે – 1
 • પ્રિયંકા કલ્પિત – હું
 • પ્રિયકાંત મણિયાર – આછી જાગી સવાર,
 • પ્રિયકાંત મણિયાર – ખીલા
 • પ્રિયકાંત મણિયાર – છેલછબીલે છાંટી
 • પ્રીતમ – હરિનો મારગ
 • પ્રીતમ – હરિનો મારગ
 • પ્રીતમ લખલાણી – એકાંત
 • પ્રીતમ લખલાણી – કેળવણી
 • પ્રીતમ લખલાણી – ચાંદની
 • પ્રીતમ લખલાણી – પંખી
 • પ્રીતમ લખલાણી – પગલું
 • પ્રીતમ લખલાણી – પનિહારી
 • પ્રીતમ લખલાણી – પ્રેમાળ દેશને
 • પ્રીતમ લખલાણી – સ્વતંત્રતા દેવીને કવિનો પ્રશ્ન
 • પ્રીતિ સેનગુપ્તા – એક પંખીનાં પીંછાં સાત
 • પ્રીતિ સેનગુપ્તા – કોઇ મને અટકાવી દે તો ?
 • પ્રીતિ સેનગુપ્તા – શૂન્યથી શરૂ શૂન્ય
 • પ્રેમ
 • પ્રેમ
 • પ્રેમાશંકર હ. ભટ્ટ – રે !
 • પ્રૉફેસર (ડૉક્ટર) દૌલતભાઇ દેસાઇ – ‘સ્નેહ’ એટલે
 • ફૂલચંદભાઇ શાહ – લડવૈયા, શૂરા જાગજો રે
 • બકુલ ત્રિપાઠી – એક હતો રેઇનકોટ
 • બકુલ ત્રિપાઠી – મોચીનું ન હોવું
 • બાપુભાઇ ગઢવી – તમને
 • બાબુલ – બિલ્લો
 • બાલમુકુંદ દવે – પરોઢ
 • બાલમુકુંદ દવે – બંદો અને રાણી
 • બાલમુકુંદ દવે – હોય ઇશારા હેતના
 • બાલમુકુંદ દવે – આકાશી અસવાર – વર્ષાનું આગમન
 • બાલમુકુંદ દવે – કેવાં રે મળેલાં મનના મેળ
 • બાલમુકુંદ દવે – ગાવું
 • બાલમુકુંદ દવે – જૂનું ઘર ખાલી કરતાં
 • બાલમુકુંદ દવે – તીર્થોત્તમ
 • બાલશંકર કંથારિયા – ગુજારે જે શિરે તારે
 • બાળકો હસવાની મનાઇ છે!
 • બુલાખીરામ – વિનાશકાળે વિપરીત બુધ્ધિ
 • બે નવા બ્લૉગ !
 • ભગવતીકુમાર શર્મા – અમે અાંધી વચ્ચે
 • ભગવતીકુમાર શર્મા – આમ
 • ભગવતીકુમાર શર્મા – ઉતારો !
 • ભગવતીકુમાર શર્મા – કિસ્સો
 • ભગવતીકુમાર શર્મા – ગમે ત્યારે હું ચાલ્યો જઈશ
 • ભગવતીકુમાર શર્મા – ગવાઈ જઈશ
 • ભગવતીકુમાર શર્મા – ચઢી છે
 • ભગવતીકુમાર શર્મા – નહીં કરું
 • ભગવતીકુમાર શર્મા – પવન
 • ભગવતીકુમાર શર્મા – બે મંજીરાં
 • ભગુભાઇ ભીમડા – બની શકાય તો
 • ભજન
 • ભરત ત્રિવેદી – ચાણોદ
 • ભરત ત્રિવેદી – રામાયણ
 • ભરત વિંઝુડા – આપે છે
 • ભરત વિંઝુડા – એક ચકલી
 • ભરત વિંઝુડા – એમ પણ નથી
 • ભરત વિંઝુડા – કમરામાં હશે
 • ભરત વિંઝુડા – કોના મરણ પર રડે છે ભાઇ
 • ભરત વિંઝુડા – ચાલે છે !
 • ભરત વિંઝુડા – બનતું હોય છે
 • ભરત વિંઝુડા – લઈ નીકળ્યાં
 • ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા – દેખ્યાનો દેશ ભલે લઇ લીધો, નાથ !
 • ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા – શ્રાવણ વદમાં
 • ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા – સભ્યતા
 • ભાવેશ શાહ – કશ્મીર
 • ભાવેશ શાહ – જાંજવું
 • ભાવેશ શાહ – પ્રારબ્ધ ખેડુનું
 • ભૂમિ એસ. ભટ્ટ – બે ઘડી
 • મ. પ્ર. બ્રહ્મનાલકર (અનુ. હરીન્દ્ર દવે) – દીવા જાય છે ત્યારે
 • મંગળ રાઠોડ – કવિ
 • મંગેશ પાડગાંવકર (અનુ. નલિની માડગાંવકર) – આવો પણ વરસાદ
 • મકરંદ મૂસળે – વરસાદે વરસાદે કોરાં
 • મકરન્દ દવે – વિધાતાએ દીકરી ઘડીને
 • મકરન્દ દવે – અદકાં અજવાળાં એની આંખમાં રે લોલ
 • મકરન્દ દવે – કોઈ શબદ આવે આ રમતો
 • મકરન્દ દવે – ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ
 • મકરન્દ દવે – ધૂળિયે મારગ
 • મકરન્દ દવે – નથી કોઈ
 • મકરન્દ દવે – નથી જ દૂર
 • મકરન્દ દવે – મારું એકાંત ફરી આપો
 • મકરન્દ દવે – લા-પરવા !
 • મકરન્દ દવે – સૌંદર્યનું ગાણું મુખે મારે હજો
 • મકરન્દ દવે – હવે કેટલો વખત
 • મકરન્દ દવે – હવેલીની પાછળ નમ્યો ચાંદ કેરો
 • મકરન્દ દવે – હારને હાર માની નથી
 • મકરન્દ દવે નું નિધન શબ્દો સ્તબ્ધ
 • મણિલાલ દેસાઈ – અંધારાની દિવાલ
 • મણિલાલ દેસાઈ – ઈશ્વર
 • મણિલાલ દેસાઈ – પલ
 • મણિલાલ દેસાઈ – રસ્તો
 • મનસુખલાલ ઝવેરી – જીવન
 • મનહર તળપદા – રાજસ્થાન
 • મનહર દિલદાર – મળતાં
 • મનહર મોદી – તડકો
 • મનહર મોદી – થવાનું હોય છે
 • મનહર મોદી – બાંધું છું
 • મનહર મોદી – મારા પરિચયની કથા
 • મનહરલાલ ચોકસી મુનવ્વર – વૂક્ષની ડાળેથી ટહુકો ગયો
 • મનીષ પરમાર – ભાર જેવું લાગતું
 • મનીષ પરમાર – વિશેની વાત કર
 • મનોજ ખંડેરિયા – અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું
 • મનોજ ખંડેરિયા – અમને દોડાવ્યા
 • મનોજ ખંડેરિયા – કોઈ સમયના વચગાળામા
 • મનોજ ખંડેરિયા – ચોમાસું
 • મનોજ ખંડેરિયા – પંખી
 • મનોજ ખંડેરિયા – પીછું
 • મનોજ ખંડેરિયા – બેસું તો વરસોનાં વરસ લાગે.
 • મનોજ ખંડેરિયા – મારો અભાવ
 • મનોજ ખંડેરિયા – મુઠઠીમાં
 • મનોજ ખંડેરિયા – રસમ અહીંની જુદી
 • મનોજ ખંડેરિયા – વરસોનાં વરસ લાગે
 • મનોજ ખંડેરિયા – હું વસું વનરાઈમાં
 • મનોહર ત્રિવેદી – તું તારી રીતે જા
 • મરીઝ – આ દુનિયાના લોકો
 • મરીઝ – ખ્વાબ આપીને
 • મરીઝ – તેનો આ અંજામ છે
 • મરીઝ – પ્રવાસ છે
 • મરીઝ – શાયર
 • મસ્તાન – અંબા માનાં ઊંચા મંદિર નીચા મો’લ
 • મહેન્દ્ર જોશી – વધુ શું જોઇએ
 • મહેશ દવે – મારા અવસાન પછી
 • મા
 • માધવ રામાનુજ – આકાશ
 • માધવ રામાનુજ – પાસેપાસે તોય
 • માધવ રામાનુજ – બપ્પોર
 • માધવ રામાનુજ – રોઈ રોઈ આંસુની ઊમટે નદી
 • માધવ રામાનુજ – ૩૦ જાન્યુઆરી
 • માધુરી ટોપીવાળા – આઝાદી?
 • મારા મરણ પર
 • મીરાં બાઇ – આયો બસંત, કંત ઘર નાહીં
 • મીરાં બાઇ – જૂનું તો થયું રે દેવળ
 • મીરાં બાઇ – નાગર નંદજીના લાલ
 • મીરાં બાઇ – રામ-રતન ધન પાયો
 • મુકેશ જોષી – ચોમાસું
 • મુકેશ જોષી – તને ચાહવામાં કશું ખોઇ બેઠાં
 • મુકેશ જોષી – તને વહાલો વરસાદ કે હું ?
 • મુકેશ જોષી – તારા અક્ષરના સમ
 • મુકેશ જોષી – પથ્થર
 • મુકેશ જોષી – પ્રેમમાં ક્યાં જાણકારી જોઇએ
 • મુકેશ જોષી – બા
 • મુકેશ જોષી – વરસાદી ગઝલ
 • મુકેશ જોષી – વિઝા
 • મુકેશ જોષી – સુખની પાઈપલાઈન કાણી
 • મુકેશ જોષી – હવે જમાનો ડૉટ કોમનો
 • મુખ્તાર સૈયદ – માણવાને
 • મૂળ રંગ
 • મેહુલિયો
 • મોનીકા શાહ – તમે
 • મોહમ્મદઅલી ભૈડુ “વફા” – અટકળ
 • મોહમ્મદઅલી ભૈડુ “વફા” – કાગળ લખું
 • મ્હેક – અવાજ
 • યૉસેફ મૅક્વાન – પડછાયો
 • યોગેશ જોશી – તણખલું
 • યોગેશ જોશી – તણખલું
 • યોગેશ જોષી – ટકોરા
 • યોગેશ વૈદ્ય – સુખ
 • રઘુવીર ચૌધરી – આ એક નદી
 • રઘુવીર ચૌધરી – સાગરતીરે અસલ તિમિરે
 • રજનીકુમાર પંડયા – સમજયા પહેલાંનું, અને સમજયા પછીનું સ્મિત, બંને અલગ અલગ
 • રતિલાલ ‘અનિલ’ – પ્રેમમાં ઔદાર્ય
 • રમણીક અગ્રાવત – ઘર
 • રમણીક અગ્રાવત – નવી વસાહત
 • રમણીક અગ્રાવત – પાછાં આવ્યાં પતંગિયાં
 • રમણીક અગ્રાવત – ફળિયામાં પિતરાઈ
 • રમણીક અગ્રાવત – માણસો
 • રમણીક અગ્રાવત – મૃદંગ
 • રમણીક અગ્રાવત – સાંજ
 • રમણીક અગ્રાવત – હીંચકો
 • રમણીક સોમેશ્વર – શકો
 • રમેશ જોષી – બા
 • રમેશ પારેખ – તડકાછાંયા ભીંજવી ગયું
 • રમેશ પારેખ – તમને ફૂલ દીધાનું યાદ
 • રમેશ પારેખ – ધર્મ સંભાળીએ
 • રમેશ પારેખ – બહુ થયું
 • રમેશ પારેખ – મારા પુસ્તકોની છાજલી
 • રમેશ પારેખ – મેળો
 • રમેશ પારેખ – વરસાદ એટલે શું ?
 • રમેશ પારેખ – હાથને ચીરો તો ગંગા નીકળે
 • રમેશ પુરોહિત – મૌન (ભાગ – ૧ )
 • રમેશ પુરોહિત – મૌન (ભાગ – ૨ )
 • રમેશ પુરોહિત – મૌન (ભાગ – ૩ )
 • રમેશ પુરોહિત – મૌન (ભાગ – ૪ )
 • રમેશ પુરોહિત – મૌન (ભાગ – ૫ )
 • રમેશ પુરોહિત – મૌન (ભાગ – ૬ )
 • રમેશ શાહ – હરુંફરું છું
 • રમેશકુમાર જાંબુચા – કોઇ હસીને તો કોઇ રડીને દર્દ છુપાવે છે
 • રવિ ઉપાધ્યાય – મંઝિલ
 • રવીન્દ્રનાથ ટાગોર (અનુ. શ્રી ભાનુશંકર વ્યાસ) – બીજું હું કાંઇ ન માંગું
 • રવીન્દ્રનાથ ટાગોર (અનુ. નલિની માડગાંવકર) – પ્રથમ કિરણ
 • રવીન્દ્રનાથ ટાગોર (અનુ. નલિની માડગાંવકર) – ભરબપોરની…
 • રવીન્દ્રનાથ ટાગોર (અનુ. નલિની માડગાંવકર) – શરદ
 • રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર (ગીતાંજલિ) અનુવાદક નગીનદાસ પારેખ – પ્રેમ
 • રશીદ મીર – સમ ખાવું
 • રશીદ મીર – સીધું કિરણ
 • રાખનાં રમકડાં મારા રામે રમતાં રાખ્યાં રે
 • રાજ ભાસ્કર – પ્રધાન થઇ ગયાં
 • રાજેન્દ્ર પટેલ – બાપુજીનું પહેરણ
 • રાજેન્દ્ર શાહ – આવી રળિયાત
 • રાજેન્દ્ર શાહ – આનંદો રે આજ આનંદ આનંદ
 • રાજેન્દ્ર શાહ – આયુષ્યના અવશેષે
 • રાજેન્દ્ર શાહ – કેવડિયાનો કાંટો
 • રાજેન્દ્ર શાહ – તને જોઇ જોઇ
 • રાજેન્દ્ર શાહ – બપોર
 • રાજેન્દ્ર શાહ – વૈશાખ લાલ
 • રાજેન્દ્ર શુકલ – અવાજ જુદો
 • રાજેન્દ્ર શુકલ – તમને ખબર નથી
 • રાજેન્દ્ર શુકલ – ફૂલ
 • રાજેન્દ્ર શુકલ – સામાય ધસી જઇયે
 • રાજેન્દ્ર શુક્લ – ઈચ્છાની આપમેળ
 • રાજેન્દ્ર શુક્લ – ગઝલ
 • રાજેન્દ્ર શુક્લ – ગઝલ-સંહિતા
 • રાજેન્દ્ર શુક્લ – તું કોણ છે?
 • રાજેન્દ્ર શુક્લ – પગલાં કુંકુમઝરતાં
 • રાજેન્દ્ર શુક્લ – બદલું છુ
 • રાજેન્દ્ર શુક્લ – ભરથરી-૧
 • રાજેન્દ્ર શુક્લ – ભરથરી-૨
 • રાજેન્દ્ર શુક્લ – ભરથરી-૩
 • રાજેન્દ્ર શુક્લ – મેં દીઠા છે !
 • રાજેન્દ્ર શુક્લ – સામા ગામનું સાવ છેવાડું ખોરડું
 • રાધેશ્યામ શર્મા – જામ ત્યાં ઢળી ગયું
 • રાવજી પટેલ – આપણને જોઈ
 • રાવજી પટેલ – પંખી
 • રાવજી પટેલ – મારી આંખે કંકુના સૂરજ આથમ્યા
 • રિષભ મહેતા – તારા હાથમાં
 • રૂપચંદ ગરાસિયા – રમતો-ભમતો, હસતો-ગાતો દરિયો
 • રૂપલ પટેલ – તો દે
 • રેખા શુક્લ – ગયું છે…
 • રેખા શુક્લ – ફરિ…યાદ ની ફરિયાદ…!!
 • રેખા સરવૈયા – શક્યતા
 • રેખા સરવૈયા – સ્મૃતિશેષ મા …
 • લતા હિરાણી – હું એટલે
 • લાભશંકર ઠાકર – અવાજને ખોદી શકાતો નથી
 • લાભશંકર ઠાકર – આઇ ડોન્ટ નો, સર
 • લાભશંકર ઠાકર – લઘરો કવિ
 • લાલજી કાનપરિયા – એક રાતના
 • લાલજી કાનપરિયા – દરિયો ડોલે
 • લોક સાહિત્ય – અમે રમકડાં અમે રમકડાં
 • લોક સાહિત્ય – કહેવતો
 • લોક સાહિત્ય – કહેવતો
 • લોક સાહિત્ય – કહેવતો
 • લોક સાહિત્ય – કહેવતો
 • લોક સાહિત્ય – ઝૂલણ મોરલી વાગી રે રાજાના કુંવર !
 • લોક સાહિત્ય – ઢોલીડા ઢોલ તું વગાડ
 • લોક સાહિત્ય – દેવના દીધેલ
 • લોક સાહિત્ય – દેવના દીધેલ
 • લોક સાહિત્ય – પાણી ગ્યાં’તાં રે
 • લોક સાહિત્ય – ફૂલડાં વીણું વીણું ને ખરી જાય
 • લોક સાહિત્ય – ભઈલો મારો ડાહ્યો
 • લોક સાહિત્ય – ભમરો
 • લોક સાહિત્ય – મારી વેણીમાં ચાર ચાર ફૂલ
 • લોક સાહિત્ય – મારી શેરીએથી કાનકુંવર
 • લોક સાહિત્ય – મોરલી તે ચાલી રંગ રૂસણે રે
 • લોક સાહિત્ય – રામ !
 • લોક સાહિત્ય – રૂખડ બાવા
 • લોક સાહિત્ય – વસમા લાગ્યા છે મને મુંબઇના વાયરા
 • લોક સાહિત્ય – વાત બહાર જાય નહીં
 • લોક સાહિત્ય – વાદલડી વરસી રે
 • લોક સાહિત્ય – સાથીયા પુરાવો દ્વારે
 • લોક સાહિત્ય – હમ્બો હમ્બો વિંછૂડો
 • લોક સાહિત્ય – હાથી
 • લોક સાહિત્ય – હું તો કાગળિયાં લખી લખી થાકી
 • લોક સાહિત્ય – હો, મારવાડા !
 • લોક સાહિત્ય -દીવાળી
 • વંચિત કુકમાવાલા – સમેટો
 • વજુ કોટક – પ્રભાતનાં પુષ્પો
 • વજુ કોટક – પ્રભાતનાં પુષ્પો
 • વજુ કોટક – પ્રભાતનાં પુષ્પો
 • વજુ કોટક – પ્રભાતનાં પુષ્પો
 • વજેસિંગ પારગી – દીધું મને
 • વજેસિંહ પારગી – અનાથ બાળકને
 • વજેસિંહ પારગી – બોધિસત્વ
 • વજેસિંહ પારગી – વલખાં
 • વત્સલ રસેન્દુ વોરા – સંબંધોનું જતન
 • વરસાદ વિષે થોડી રચનાઓ
 • વલ્લભ ભટ્ટ – મા પાવા તે ગઢથી ઊતર્યા
 • વલ્લભ ભટ્ટ – રંગતાળી રંગતાળી
 • વાડીલાલ ડગલી – હશે જો
 • વારતા રે વારતા
 • વિચાર્યુ ના
 • વિજય સેવક – થાક્યો નથી વિજય
 • વિનોદ ગાંધી – લટકવાનું
 • વિનોદ ગાંધી – વાણી રે
 • વિનોદ જોષી – મુંને એકવાર કાગળ તો લખ
 • વિનોદ જોષી – વણઝારા
 • વિનોદ ભટ્ટ – તારી હાઇટનું કંઇક કર તો વિચારીએ..!
 • વિનોદ ભટ્ટ – દરેક સફળ પુરુષની પાછળ…
 • વિનોદ ભટ્ટ – શું હું યુનિવર્સિટીનો દત્તક પુત્ર છું?
 • વિપિન પરીખ – ઈસુ તથા ગાંધીને
 • વિપિન પરીખ – એ લોકોએ
 • વિશાલ મોણપરા – બુઢાપો
 • વિષ્ણુ પટેલ – ઘર વિશે
 • વીર કરોડિયો ઝાડાવાળો
 • વેણીભાઇ પુરોહિત – અટકળ બની ગઈ જિન્દગી
 • વેણીભાઇ પુરોહિત – દશા
 • વેણીભાઇ પુરોહિત – સળગે છે તે ભડકો છે
 • વેણીભાઇ પુરોહિત – હરિકીર્તનની હેલી
 • વેણીલાલ પુરોહિત – કોક તો જાગે!
 • વેલેંનટાઇન ડે
 • શબાબ કાયમી – રકઝક વગર
 • શું જાણે!
 • શૂન્ય પાલનપુરી – ગઝલ
 • શૂન્ય પાલનપુરી – રાખું છું
 • શેખાદમ આબુવાલા – એ તો ઝીલે તે જાણે
 • શેખાદમ આબુવાલા – બા
 • શોભિત દેસાઇ – અહમ ઓગાળવા આવ્યાં
 • શોભિત દેસાઇ – જુઓ ને
 • શ્યામ ઠાકોર – વાત કર વરસાદને
 • શ્યામ સાધુ – ગાન થવાનું
 • શ્યામ સાધુ – બની ગયો !
 • શ્યામ સાધુ – બની જા
 • શ્યામ સાધુ – સંબંધ છે
 • શ્રી હનુમાન જયંતી (અને ચૈત્રી પૂનમ)
 • સંજુ વાળા – અવળી ચાલ
 • સંજુ વાળા – આપે
 • સંજુ વાળા – ઉત્તાપ
 • સંજુ વાળા – જળઘાત
 • સંજુ વાળા – તાપણાં
 • સંજુ વાળા – ભવ્ય ગઝલ ગુજરાતી
 • સંદીપ ભાટિયા – આપો કબીરજી
 • સંદીપ ભાટિયા – ઘીના દીવાનું અજવાળુ
 • સંદીપ ભાટિયા – બગીચાનો અનુવાદ
 • સંદીપ ભાટિયા – માણસ જેવો માણસ
 • સંદીપ ભાટિયા – સપનું છે આંખનું ઘરેણુ
 • સંધ્યા ભટ્ટ – મોસમો બદલાય છે
 • સંબંધ વિષે થોડી રચનાઓ
 • સદાશિવ વ્યાસ – “-“
 • સપના મરચંટ – ભ્રમ
 • સપના વિજાપુરા – તારા જ સ્મરણો લાવશે
 • સમાચાર – ગુજરાતી સારસ્વત પરિચય
 • સમાચાર – ચાલો ગુજરાત
 • સમાચાર – ભોમિયો.કોમ
 • સમાચાર – યાદી
 • સમાચાર – વાતચીત
 • સમાચાર – Other Languages
 • સરળની સર્વોપરિતા
 • સરોજબહેન અડાવતકર – જીવન કિતાબનાં પાનાં ફેરવતાં
 • સરોજબહેન અડાવતકર – જીવન સંધ્યા
 • સરોજબહેન અડાવતકર – ભુરો
 • સરોજબહેન અડાવતકર – મા
 • સરોજબહેન અડાવતકર – રફતાર છે જિંદગીની
 • સરોજબહેન અડાવતકર – વર્ષા
 • સલીમ વાડીયા – મિતવા
 • સહેલાઈથી ગુજરાતી લખો
 • સાજીદ સૈયદ – કોઈ અંગત કંકોતરી મૂકી ગયું છે
 • સાજીદ સૈયદ – ભેંસ કે શિંગડે ભેંસ કુ ભારી
 • સાબિર વટવા – રોકાઈ જાવ
 • સાહિલ – જીવે છે
 • સાહિલ – થઇ બેઠાં
 • સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર – એક
 • સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર – ભાષા
 • સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર – સમુદ્ર
 • સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર -મધ્યરાત્રીએ કોયલ
 • સિતાંશુ યશસ્ચંદ્ર – દરેક ચીજ બે બે
 • સિતાંશુ યશસ્ચંદ્ર – વીક-એન્ડ
 • સુકેશ પરીખ – આ વરસાદ
 • સુધા ભટ્ટ – ચિંતા
 • સુધા ભટ્ટ – પડછાયો
 • સુધા ભટ્ટ – મૈત્રી
 • સુધીર પટેલ – વ્હાલ શાથી છે?
 • સુધીર પટેલ – તત્પર થયો
 • સુધીર પટેલ – નમૂના જો
 • સુધીર પટેલ – મને જીવે
 • સુધીર પટેલ – યાત્રી આપશે
 • સુધીર પટેલ – શોધે
 • સુધીર પટેલ – સોનપરીને
 • સુરેશ દલાલ – આંસુ
 • સુરેશ દલાલ – કૃપાથી તારી
 • સુરેશ દલાલ – જીવન
 • સુરેશ દલાલ – જીવી શકાય ?
 • સુરેશ દલાલ – નામ
 • સુરેશ દલાલ – પડશે એવા દેવાશે
 • સુરેશ દલાલ – પ્રેમ કરું છું
 • સુરેશ દલાલ – બેઠી છે
 • સુરેશ દલાલ – મારું પણ ત્યાં નામ લખી દઉં
 • સુરેશ દલાલ – રાહ જોઉં છું
 • સુરેશ દલાલ – શું છે ?
 • સુરેશ દલાલ – સારું લાગે
 • સુરેશ દલાલ – સાવ એકલો છું
 • સુરેશ દલાલ – સુખમાં હું
 • સુરેશ પરમાર – કયાં સુધી?
 • સુરેશ હ. જોશી – કાલે
 • સુલતાન લોખંડવાલા – સુંદર
 • સુલભા દેવપુરકર – સીતાને
 • સુવિચારો
 • સૈફ પાલનપુરી – નામ
 • સૈફ પાલનપુરી – નામ
 • સૈફ પાલનપુરી – પાનખરનો ક્રમ
 • સૈફ પાલનપુરી – પાનખરનો ક્રમ
 • સૈફ પાલનપુરી – હવે બોલવું નથી
 • સ્નેહરશ્મિ – નમીએ તુજને વારંવાર
 • સ્નેહરશ્મિ – વતન
 • સ્પર્શ દેસાઇ – ૧૬ વરસની ષોડશી !
 • હકોબા સાડી
 • હનિફ સાહિલ – અહીં પણ અને ત્યાં પણ
 • હનીફ મહેરી – રુદનમાં વાસ્તવિકતા છે ને હસવામાં અભિનય છે
 • હરકિસન જોષી – ક્યાં હતાં
 • હરજીવન દાફડા – કહે તો ખરો
 • હરજીવન દાફડા – નીકળવું છે
 • હરદ્વાર ગોસ્વામી – દીપુ
 • હરિશ્ચંદ્ર જોશી – કોણ ભીનો આપે આધાર
 • હરીન્દ્ર દવે – અનહદનો સૂર
 • હરીન્દ્ર દવે – અનહદનો સૂર
 • હરીન્દ્ર દવે – આંસુને પી ગયો છું
 • હરીન્દ્ર દવે – આજ તો તમારી યાદ નથી
 • હરીન્દ્ર દવે – આપો તો
 • હરીન્દ્ર દવે – આમ એવી શૂન્યતા છે કે
 • હરીન્દ્ર દવે – ઉખાણું
 • હરીન્દ્ર દવે – કોઈ અમથું અમથું કાં યાદ આવે
 • હરીન્દ્ર દવે – કોને ખબર
 • હરીન્દ્ર દવે – ચરણ રુકે ત્યાં કાશી
 • હરીન્દ્ર દવે – જાણીબૂઝીને
 • હરીન્દ્ર દવે – જાણીબૂઝીને અમે અળગાં ચાલ્યાં
 • હરીન્દ્ર દવે – જ્યાં ચરણ
 • હરીન્દ્ર દવે – તમે કાલે નૈ તો
 • હરીન્દ્ર દવે – ને તમે યાદ આવ્યાં
 • હરીન્દ્ર દવે – માધવ ક્યાંય નથી મધુવનમાં
 • હરીન્દ્ર દવે – મેળો આપો તો
 • હરીન્દ્ર દવે – મ્હેકમાં મ્હેક’ મળી જાય
 • હરીન્દ્ર દવે – વરસાદ
 • હરીન્દ્ર દવે – વરસાદની મોસમ છે
 • હરીન્દ્ર દવે – વિરહની રાતનું વર્ણન જરા રહો તો કહું
 • હરીશ પંડ્યા – ગઝલનું વિશ્વ
 • હરીશ મીનાશ્રુ – આપું છું
 • હર્ષદ ત્રિવેદી – કાંકરી ખૂંચે છે
 • હસતે મુખ રસ્તામાં વેર્યા,
 • હસમ વૈધ – જેણે મારી નથી ફિકર રાખી
 • હસમુખ પાઠક – ગાંધી
 • હસે તેનું ઘર વસે
 • હસે તેનું ઘર વસે
 • હસે તેનું ઘર વસે
 • હિતેન આનંદપરા – આ માણસ બરાબર નથી
 • હિતેન આનંદપરા – આપણું મળવાનું ક્યાં સંભવ હવે, કારણ વગર
 • હિતેન આનંદપરા – ઝાડ તને મારા સોગંદ
 • હિતેન આનંદપરા – દશાઓ એમ સુધરતી નથી ઈશ્વર બદલવાથી
 • હિતેન આનંદપરા – નાનકડી કોતરોથી નદીઓ સરી પડે છે
 • હિતેન આનંદપરા – બપોર
 • હિતેન આનંદપરા – બસનું ભાડું
 • હિતેન આનંદપરા – મળે
 • હિતેન આનંદપરા – સંબંધ છે, પળમાંયે તૂટે
 • હિમાંશુ પટેલ – ઉનાળુ રસ્તો
 • હિમાંશુ પટેલ – કુટુંબ
 • હિમાંશુ પટેલ – હમણા
 • હિમાંશુ પ્રેમ – કૃષ્ણ
 • હિમાંશુ ભટ્ટ
 • હિમાંશુ ભટ્ટ – આખરી તું દાવ જીતી જાય તો !
 • હીરાબહેન પાઠક – પરલોકે પત્ર
 • હીરાભાઇ ઠક્કર – કર્મનો સિધાંત
 • હેમંત ધોરડા – લીટી
 • હેમંત પુણેકર – આંખમાં સ્વપ્ન કોઈ વાવી જુઓ
 • હેમંત પુણેકર – આવી ગયાં
 • હેમંત પુણેકર – એક દર્શક વગર દૃશ્ય બનતું નથી
 • હેમંત પુણેકર – કાબૂ રહ્યો છે ક્યાં…
 • હેમંત પુણેકર – થાકી ગયો છું હું
 • હેમંત પુણેકર – નોંધ લેવાશે
 • હેમેન શાહ – જોઇ લો
 • હેમેન શાહ – તપાસ કર
 • ૐ જય લક્ષ્મી માતા
 • ૐ શ્રી ગણેશાય નમઃ
 • ૐ શ્રી હનુમાન ચાલીસા
 • Clarification of my publishing policy
 • HINDUISM – SCIENTIFICALLY proven RELIGION
 • site issues